שיעור 1 – אחרי מות שני בני אהרן – יום כיפור והיום השמיני והמילואים

פתיחה ללימוד יומא פרק ראשון

א. המקראות

  1. ויקרא פרק ט"ז. כאמור, נתמקד בעיקר בפסוק הראשון הקושר ליום השמיני.
  2. ויקרא פרקים ט'-י'.
  3. מומלץ לעיין בפרשיות המילואים – ויקרא ח', שמות כ"ט.
  4. עמדו על מקבילות לשוניות ותוכניות בין הפרקים, ועל משמעות הקישור בין מות בני אהרן וכל מסגרת היום השמיני והמילואים עם פרק ט"ז העוסק בכניסת אהרן אל הקודש.

ג. פרשני המקרא

  1. ויקרא ט"ז, א – רש"י, ראב"ע ורמב"ן.
  2. ויקרא ט', ב-ג, רמב"ן.

ד.  להרחבה – מאמרים

הרבה מאמרים נכתבו על הקשר בין היום השמיני ובין ויקרא ט"ז:

  1. הרב מרדכי ברויאר עוסק בזה במסגרת ספרו פרקי מועדות ח"ב, בפרק כג העוסק בסדר עבודת יום הכיפורים, ראו בעיקר עמ' 516-507.
  2. הרב יואל בן נון, "היום השמיני ויום הכיפורים", מגדים ח', עמ' 34-9
  3. מאמרים שונים באתר בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון
  4. ישראל קנוהל ושלמה נאה, "מילואים וכיפורים" תרביץ ס"ב (תשנ"ג), עמ' 44-17 (אני מציע לעיין בו בהמשך הלימוד לכשנעיין במקורות חז"ל).