משניות בבא בתרא

שיעור 1 – המבנה הפנימי של מסכת נזיקין וחלוקתה לשלש בבות

מראי מקומות

מסכת נזיקין

 1. טרם העיון במסכת עצמה, נעמוד על הרכב המסכת:
  • עבודה זרה ו: "הלכתא כרבי יהושע בן קרחה… חדא מסכתא היא" וברש"י ד"ה נזיקין כולהו.
  • עיינו ברפרוף בכ"י קויפמן של המשנה, והתרשמו מחלוקת המסכתות וממספור הפרקים.
 2. עברו ברפרוף קל על משניות מסכת נזיקין (בבא קמא-בבא בתרא):
  • עמדו על התכנים העיקרים ועל סדר הנושאים במסכת.
  • מהו המכנה המשותף המאגד קשת כה רחבה של נושאים למסכת אחת, והאם אתם מזהים במסכת חטיבות של נושאים?
  • האם יש לכם הצעת חלוקה לחטיבות פנימיות?
 3. החלוקה לבבות:
  • לפי איזה קריטריון חולקה מסכת נזיקין לבבות – לפי קריטריון ענייני תכני או חלוקה סכמתית לשלוש? נסו לענות לפי הידוע לכם על תכני מסכת נזיקין.
  • עיינו בתוספתא ב"מ פי"א ובתחילת תוספתא ב"ב פ"א. עימדו על ההתאמה בין פרקי התוספתא ובין פרקי המשנה. איזה קריטריון חלוקה משתקף כאן?
  • הסברי ראשונים:
   • הסבר הרמב"ם לחלוקה בהקדמתו לפירוש המשנה.
   • הקדמת המאירי לב"ק (עמ' 1)].
   • אני ממליץ לעיין במשנה תורה לרמב"ם ולהשוות בין ארבעת הספרים האחרונים (נזיקין-שופטים) ובין מסכת נזיקין במשנה.
 1. להרחבה:
  • חידושי הרמב"ן למסכת שבועות ב: ד"ה מכדי תנא ממכות.
  • רי"ן אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה עמ' 983-982.
  • תוספתא כפשוטה לבבא מציעא עמ' 320 הערה 63.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *