פרק א' | ב, א

שיעור 1 – פתיחה ללימוד סוגית פרישת כהן גדול – מקראות ומקורות תנאיים

פתיחה ללימוד סוגית פרישת כהן גדול – מקראות ומקורות תנאיים

א.  מקראות

 1. ויקרא פרק ט"ז, נתמקד בעיקר בפסוק הראשון הקושר ליום השמיני.
 2. ויקרא פרקים ט'-י'.
 3. מומלץ לעיין בפרשיות המילואים – ויקרא ח', שמות כ"ט.
 4. נקודות לעיון – מקבילות לשוניות ותוכניות בין הפרקים; משמעות הקישור בין מות בני אהרן וכל מסגרת היום השמיני והמילואים עם פרק ט"ז העוסק בכניסת אהרן אל הקודש.

ב. פרשני התורה

 1. ויקרא ט"ז, א – רש"י, ראב"ע ורמב"ן.
 2. ויקרא ט', ב-ג, רמב"ן.

ג. ספרות התנאים

 1. משנה יומא פרק א – תנו את דעת לתוכן, משמעות ותופעות ספרותיות.
 2. תוספתא כיפורים א', א.
 3. ספרא:
  • מכילתא דמילואים א', לז.
  • ספרא שמיני, פרשה א, ג, ל
 4. הפרשת כהן השורף את הפרה:
  • משנה פרה פרק ג' משנה א.
  • תוספתא פרה פרק ג הלכה א.

ד.  להרחבה – מאמרים

 1. הרב מרדכי ברויאר ,פרקי מועדות ח"ב, פרק כג, בעיקר עמ' 516-507
 2. הרב יואל בן נון, "היום השמיני ויום הכיפורים", מגדים ח', עמ' 34-9
 3. ישראל קנוהל ושלמה נאה, "מילואים וכיפורים" תרביץ ס"ב (תשנ"ג), עמ' 44-17
 4. הרב אברהם וולפיש, "משחקי לשון במשנה", נטועים ב', עמ' 82-80.
 5. הרב יעקב נגן, נשמת המשנה, עמ' 103-95.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 10 – קטורת – חתיית גחלים וחפינה

פרק ה' | מז-מט

שיעור 9 – קטורת – מעלה עשן

פרק א' | יט; נג

שיעור 8 – קטורת – מחלוקת פרושים וצדוקים

פרק א' | יט; נג

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *