פרק א' | משנה כתובות

שיעור 1 – פתיחה למסכת כתובות

קידושין ונישואין; מבנה משנה מסכת כתובות

שיעור פתיחה למסכת כתובות – הסבר היחס בין קידושין ובין נישואין וטיבו של כל אחד מהם; מבנה משנה מסכת כתובות

מראי מקומות

א. מקראות – פרשיות בתורה העומדות ברקע מסכת כתובות

 • שמות כא, ז-יא
 • שמות כב, טו-טז
 • דברים כב, כח-כט
 • דברים כב, יג-כא

ב. משנה כתובות

 • עברו ברפרוף על המשניות של המסכת והתרשמו מנושאי המסכת ומסדר הפרקים.
 • הצעה לחלוקה של המסכת לחטיבות בתוכן העניינים של ספרו של פרופ' ברודי, משנה ותוספתא כתובות.
 • הצעה להסבר מבנה המסכת – ברודי, שם, עמ' י-יא.

ג. מושגי יסוד

 • רמב"ם הלכות אישות פ"א הל' א'-ג; פ"י הל' א'-ז'; מלכים ט, ז-ח

ד. כתובה

 • שמות כב:טו-טז
 • מכילתא דר"י , מסכתא דנזיקין פרשה יז, ד"ה מהר (במהדורת הורוביץ-רבין, עמ' 308, שו' 10 – 13); (להרחבה – מכילתא דרשב"י, מהדורת אפשטיין-מלמד, עמ' 209, שו' 19 – 22)
 • רש"י בפירושו על אתר, וברמב"ן "ומה שפי' הרב במהר… על כרחו".
 • פב: "אמר רב יהודה… אחראין לכתובתה"; תוספתא פי"ב ה"א. (להרחבה – תוספתא כפשוטה על אתר).
 • רמב"ם במורה הנבוכים ח"ג פמ"ט, "ואפשר ללמוד… הרבה מאד"

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – קבוע # 2 – הסבר הדין – מה בין 'קבוע' ל'פריש'

פרק א' | טו, א

שיעור 35 – קבוע # 1 – עיון ב'ראשית' בתוספתא

פרק א' | טו, א

שיעור 34 – תרי רובי

פרק א' | טו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *