פרק ב' | כא, א

שיעור 1-פרשיות השבת אבידה בתורה

עיון בפרשיות השבת אבידה בתורה ועיון ראשוני במשנה בבא מציעא פרק ב

השיעור עוסק בפרשיות השבת אבידה בתורה, ביחס בין הפרשה בשמות שעוסקת בחובת השבת אבידה לאויב ובין פרשת השבת אבידה בדברים שעוסקת בחובת השבה לאחיך. בהמשך השיעור מנתח את מבנה משנה בבא מציעא פרק ב' ועוסק בהסבר הפער בין הדרישה החד משמעית של התורה 'השב תשיבם לאחיך' ובין דין המשנה שקובעת 'אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז'.

מקורות לשיעור:

1. פרשיות השבת אבדה בתורה:
א) שמות כג, ד
ב) דברים כב, א-ג
ג) להתבונן בפסוקים – בתוכן, בהקשר הפרק בו הם משובצים, היחס ביניהם
2. שמות כב, ח; ויקרא ה, כ-כו.
3. בסיפור המקראי – שמואל א ט-י
4. משנה בבא מציעא פרק ב – נעמוד על תוכן ומבנה – החידה המרכזית  – המעבר מצו התורה להחזיר לדיון אלו חייב להכריז ואלו שלו

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 39 -עיסוק במקרא, משנה ותלמוד

פרק ב' | לג א-ב

שיעור 38 -אבידת רבו ואבידת אביו

פרק ב' | לג, א

שיעור 37 -אבדתו קודמת לאבדת שאר אדם

פרק ב' | לג, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *