פרק ז' | סז, ב – סח, א

שיעור 1 – פתיחה לפרק כלל גדול – סוגיית הפתיחה

מראי מקומות

א. כלל גדול

  • משנה שבת ז: א
  • סוגיית הבבלי סח. 'מאי טעמא… לא תנן'
  • ירושלמי שבת ז:א 'כלל גדול… ממנו'

ב. השוכח עיקר שבת

  • תוספתא שבת ח: ה
  • שבת סח. ' רב ושמואל דאמרי תרוייהו… כמאן כמונבז' (סט.)
  • ירושלמי שבת ז: א 'אנן תנינן.. היא הדא היא הדא'

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 5 – חילוק מלאכות

פרק ז' | ע, א-ב

שיעור 4 – חילוק שבתות

פרק ז' | סט, ב – ע, א

שיעור 3 – השוכח עיקר שבת – תינוק שנשבה

פרק ז' | סח, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *