פרק ג' | כג, א

שיעור 1 – פתיחה לפרק שלישי ומח' ר"מ וחכמים בעניין זבל"א

מראי מקומות

א. פתיחה לפרק שלישי – עיון במשניות הפרק

 1. עיינו ברפרוף במשניות פרק שלישי.
 2. נסו לעמוד על מבנה הפרק.
 3. בתחילת הפרק יש חמש מחלוקות בין רבי מאיר וחכמים? האם יש מכנה משותף למחלוקות?

ב. מחלוקת ר"מ וחכמים בעניין זבל"א

בשיעור נתמקד בשלושת המחלוקות של ר"מ וחכמים, בדרכי הפרשנות של הבבלי והירושלמי לשיטת ר"מ. השיעור יתמקד בסוגיה; רק בשלב שני נשלים את העיון בדרך בחירת הרכב הדיינים.

 1. סנהדרין כג. המשנה:
 • משנה זו מתארת את מוסד הבוררות תחת הכותרת "דיני ממונות בשלושה". האם ההרכב הרגיל של בי"ד הוא של בוררים? האם יש במשנה תיאור של הרכב קבוע?
 • האם יש מכנה משותף לשלושת המחלוקות?
 1. סוגיית הבבלי – עד כד. "לא אמרינן מיגו" (ללמוד בבקיאות גמרא עם רש"י).
 • הסוגיה הראשונה "מאי זה בורר":
 • * מהי השאלה ומהו הסבר הבבלי למשנה? (עניין זה תלוי בקביעת הנוסח של קטע זה; דיון על כך במאמר של סבתו שיצוין להלן)
 • * האם הבבלי מפרש את המשנה כפשוטה? האם המשנה מובנת לגמרא?
 • המחלוקת הראשונה – מי בורר את הדיין השלישי. האם יש בגמרא הסבר למחלוקת?
 • המחלוקת השניה והשלישית – האם ניתן לפסול את דיינו ועדיו של השני.
 • * סכמו לעצמכם את הסברי הבבלי למחלוקת.
 • * עמדו על הפער בין פשט המשנה ובין הסברי הבבלי. מה מקור הקושי של הבבלי בהבנת המשנה?
 1. סוגיית הירושלמי – פ"ג הלכות א'-ג', כ"א ע"א.
 • עימדו על הסברי הירושלמי למשניות אלו. האם יש מי שמפרש את המשנה כפשוטה?
 • עימדו על השווה בין המופיע בירושלמי ובין המופיע בבבלי. האם המימרות מתפרשות באותו אופן בשני התלמודים?
 1. דיון נרחב בסוגיתנו – מרדכי סבתו, "בית דין של בוררים (סנהדרין ג, א-ג)", ספר היובל לרב מרדכי ברויאר, ב', עמ' 463 – 485.
 2. לאחר העיון במח' ר"מ וחכמים, נשלים את הלימוד בעיון בקביעת הרכב בי"ד.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 20 – ראיה אחרונה

פרק ג' | ל, ב

שיעור 19 – הכחשה בבדיקות

פרק ג' | ל, ב

שיעור 18 – עדות מיוחדת

פרק ג' | ל, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *