פרק ד' | כו, א

שיעור 1 – פתיחה לפרק – תפילות בתנ"ך

שיעור פתיחה לפרק תפילת השחר – סוקר את התפילות בתנ"ך – תפילות קבע ותפילות בעת צרה

שאלות לעיון

 1. משנה ברכות ד, א-ד; תוספתא ברכות ג, א-ב – שימו לב למאפייני תפילות הקבע ועל בסיס איזה מודל הם עוצבו.
 2. תנו מבט לתפילות בתנ"ך – האם יש ציווי להתפלל? מה טיב התפילות המתוארות במקרא – באילו נסיבות מתפללים אותן ומה טיבן?
 3. ברכות כו: "איתמר ר' יוסי בר חנינא… ואסמכינהו רבנן אקרבנות" (שים לב לנוסח כ"י אוקספורד); ירושלמי ברכות ד, א, "מאיכן למדו… כל הלילה".
 4. רמב"ם ספר המצוות מ"ע ה; הלכות תפילה א, א-ח; הלכות מלכים ט, א; הלכות תעניות א, א.
 5. השגת הרמב"ן למ"ע ה – דרך דיונו תוכל ללקט את המקורות בגמרא העוסקות בשאלה האם תפילה דרבנן או דאורייתא. איך הרמב"ם מפרש מקורות אלו?
 6. אבות או תמידין:
  • מה עומד בשורש המחלוקת? מה טיב התפילה לפי כל תפיסה?
  • שים לב שהרמב"ם מביא את שניהם – דייק היטב בלשונו תפילה א, ו, בהסבר תפילת ערבית.
 7. בחון לאור המקורות הבאים השתקפות של המחלוקת בפרטים שונים בסוגיות הפרק:
  • מוסף – האמור בגמרא כו:; ברכות כו, א תד"ה איבעיא להו; שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורה קמא סימן ט (חיוב נשים במוסף).
  • זמן תפילת שחרית – מרומי שדה כו, א ד"ה ונראה
  • תשלומין – פני יהושע ברכות כו, א ד"ה ועוד
  • תפילת ערבית – פני יהושע ברכות כו, ב ד"ה בגמרא איתמר.
 8. העמק דבר דברים א, מה; שמות ב, כג.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 7 – שיטת הרמב"ם בדין תפילת ערבית

שיעור 6 – תפילת ערבית רשות

פרק ד' | כז, ב

שיעור 5 – דעבד כמר עבד

פרק ד' | כז, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *