שיעור 10 – איך מצרפים זימון?

  • המשך שלושה שאכלו ויצא אחד לשוק
  • עיון במחלוקת ראשונים מה מצרף לזימון – האם יש צורך בהסיבה?