פרק ג' | סב, א

שיעור 10 – דבר שלא בא לעולם # 2

דבר שלא בא לעולם (ב')

א. הערות נוספות על הסוגייה

ביאור היחס בין הדעות השונות בסוגייה:

  • רש"י ד"ה כמאן אי כרבה.
  • תד"ה ואמר רבי חנינא (כבר עסקנו ברקע הטקסטואלי לדבריהם. לזה כדאי לצרף את דברי הרשב"א עמ' שעו, ד"ה והא דמפרש לה ר' חנינא).
  • חידושי הרמב"ן ד"ה אמר אביי (להרחבה – חידושי הרשב"א ד"ה והא דאמר אביי).
  • סכם לעצמך את השיטות השונות והבהר לעצמך את הרקע להיוצרות הדיון.

ב. גיבוש המושג דבר שלא בא לעולם

  1. עיינו בדברי אביי בסוגייתנו ובגמרא ביבמות צג. "דאמר רב נחמן בר יצחק… מן הראוי לו".
  2. ערכו חיפוש באמצעות המחשב לשם עיון בסוגיות השונות בהם מופיע דיון ביחס לדבר שלא בא לעולם.
  3. מפו את הסוגיות השונות והבחינו היכן מופיעים הדברים בפי אמוראים מפורשים והיכן בפי סתמא דגמרא.
  4. לאור הנ"ל נסו לתאר את התגבשות המושג. צרפו לזה את הניתוח היסודי של דברי אביי ורב נחמן בר יצחק והיחס ביניהם  (עיינו בשאלות 6-7 בדף מקורות הקודם).
  5. האם דברי התנאים במקור מתפרשים באופן חד משמעי כפרשנותו של אביי או האם ניתנים להתפרש גם בדרכים אחרות?
  6. להרחבה – בדקו באמצעות המחשב את המונח "כולהו סבירא להו". מי בעל מימרה זו בסוגיות רבות?

ג. הסבר דין דבר שלא בא לעולם

עיינו במקורות המצויינים באנציקלופדיה תלמודית ערך דבר שלא בע לעולם, כרך ז עמ' לא.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 22 – ולד שפחה ונכרית

פרק ג' סח, א

שיעור 21 – יוחסין באומות ותפיסת קידושין בעריות

פרק ג' | סז, ב

שיעור 20 – המשך נאמנות עד אחד

פרק ג' | סה, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *