פרק א' | ו, א

שיעור 10 – דיין שטעה # 1

מראי מקומות

א. הסוגייה ו. ופרשנות המשנה בבכורות

 1. סנהדרין ו. "גופא א"ר אבהו… שיקול הדעת".
 2. "לדברי הכל" – עיין רש"י ב: ד"ה דברי הכל, ולעומתו בה. תד"ה ואם, עד "לד"ה".
 3. עיין במשנה בכורות פ"ד מ"ד.
 4. שים לב שבסוגייתנו, מעבר ליישוב דברי ר"א עם המשנה, ישנה גם פרשנות למשנה בבכורות.
 5. עיין בכורות כח: המשנה הראשונה והגמרא שעליה.
 6. סכם את פרשנות הסוגיות בבכורות ובסנהדרין למשנה.
 7. ירושלמי סנהדרין פ"א ה"א, י"ח ע"א, "שמואל אמר… אלא אחד".

ב. הסוגייה ל"ג

 1. סנהדרין לב. המשנה "דיני ממונות מחזירין… ואין מחזירין לחובה".
 2. סנהדרין לג. "ורמינהו… שעירבן בין פירותיו" (לג:).
 3. במהלך לימוד הסוגייה שים לב לנקודות הבאות:
 • סדר הדורות של הדוברים בסוגייה, וממילא עמוד על מבנה הסוגייה ועריכתה.
 • הסבר החילוקים השונים אותם האמוראים מציעים (בשלב ראשון הסתפק בהסברו של רש"י).
 1. רב יוסף – ראה את נוסח הרי"ף, י: ברב אלפס (סבתו עמ' 101).
 2. רב ששת:
 • היעזר במחשב ובדוק מי טבע מושגים אלו.
 • לאור קביעה זו עמוד על פשר הדיון בין רב המנונא ורב ששת.
 • להרחבה:
 • * כתובות פד: "דון דייני… מטין איתמר".
 • * כתובות ק. "כי אתא רב דימי… הכי הוה מעשה".
 • * הבהר את לבטי הסוגייה – "לימא כתנאי". מהו הרקע להיוצרות הספק?
 1. רב חסדא:
 • עיין בבכורות כח: בדברי רב. מניין שאב רב חסדא את החילוק המוצע בין המשניות?
 • לאור זאת, הבהר את הרקע להיוצרות הקשיים אותם מציינת הסוגייה בשיטת רב חסדא.
 1. ירושלמי כתובות פ"ט ה"ב, ל"ג ע"א, "אייתי ר"ש בן לקיש… אינה תורה".
 2. מתוך כל הסוגיות אותן למדנו על דיין שטעה, סכם את הדין.
 3. למי שסיים, עיין בדיון הרחב ברי"ף ובנושאי כליו בתחילת פרק רביעי.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 21 – הרכב הדיינים המעבר את השנה

פרק א' | י, ב

שיעור 20 – קידוש החודש על פי הראיה ועל פי החשבון

פרק א' | י, ב

שיעור 19 – עיבור החודש בשלושה

פרק א' | י, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *