פרק ג' | כו, א

שיעור 10 – היתקי עבודת קרקע בשביעית

מראי מקומות

א. סוגייתנו

 1. סנהדרין כו. "כדמכריז רבי ינאי… אם לעקלקלות".
 2. ההיתרים בסוגייה:
 • ארנונא – רש"י ד"ה פוקו; תד"ה משרבו.
 • אגיסטון – רש"י ד"ה אגיסטון; תד"ה אגיסטון; להרחבה – רא"א קפלן, דברי תלמוד, א', עמ' נא-נב.
 • לעקל בית הבד – רש"י ד"ה עקל; תד"ה לעקל.
 1. ירושלמי סנהדרין פ"ג ה"ו, כ"א ע"ב "בראשונה כשהיתה… כרבי יהודה" (להרחבה – מקבילה בשביעית פ"ד ה"ב, ל"ה ע"א).

ב. התמודדות עם שביעית במהלך הדורות

 1. ויקרא כ"ה, כ-כה.
 2. להרחבה – שמואל ספראי, "מצוות שביעית במציאות שלאחר החורבן", בימי הבית ובימי המשנה, עמ' 466-421, ובמיוחד עמ' 442-438; 460-459.
 3. להרחבה – היתר המכירה:
 • הרב טוקצ'ינסקי, ספר השמיטה, עמ' נט-קכו.
 • שלמה שטרנברג, "היתר תרמ"ט", עמ' ג'-י"ג.
 • הרב אהרן ליכטנשטיין, "הרהורי שמיטה", עלון שבות שנה ד' גליון י', עמ' 12-7.
 • הרב ז' וייטמן, לקראת שמיטה ממלכתית במדינת ישראל, עמ' 50-19.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 20 – ראיה אחרונה

פרק ג' | ל, ב

שיעור 19 – הכחשה בבדיקות

פרק ג' | ל, ב

שיעור 18 – עדות מיוחדת

פרק ג' | ל, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *