פרק ח' | פז, ב

שיעור 10 – וידוי

וידוי

א. רקע כללי – וידוי

 • ויקרא ה', ה; במדבר ה', ה-ז; ויקרא ט"ז, כא.
 • רמב"ם ספר המצוות מ"ע עג (המכילתא שהרמב"ם מציין הוא ספרי זוטא במדבר ה, ה), מנין המצוות בראש משנה תורה מ"ע עג, הכותרת להלכות תשובה.
 • רמב"ם תשובה פ"א ה"א, פ"ב הל' ב-ג.
 • האם וידוי יום כיפור מנוסח לפי התבנית של וידוי של תשובה? עבודת המלך תשובה א:א; לחם משנה תשובה ב:ח
 • להרחבה – דיונים באחרונים – מנחת חינוך מצוה שסד;  אגרות הגרי"ד הלכות תשובה;  על התשובה, עמ' 45-37; 158-149

ב. וידוי יום כיפור

 • תוספתא יומא פ"ד הל' יד-טו [אחרי העיון תלמודים – מומלץ לעיין בתוספתא כפשוטה]
 • יומא פז: "ת"ר מצות וידוי… ויחיד אומרה אחר תפלתו". [להרחבה – יומא פו: ת"ר עבירות… היא לוקה']
 • ירושלמי יומא פ"ח ה"ט, "מצות הוידוי ערב יום… אטהר אתכם" (מה' אקדמיה עמ' 601 שו' 13).
 • חידושי הרמב"ן יומא פז: [תוספת יום הכיפורים יומא פז: ד"ה ת"ר מצות וידוי]
 • רמב"ם הלכות תשובה פ"ב הל' ז-ח.
 • שערי תשובה שער ד סעיף יז.
 • יראים סימן רסג.
 • אוצר הגאונים יומא חלק התשובות סימן ק
 • ברכות טז: – ראו את תפילות האמוראים 'בתר צלותיה' – האם זה שופך אור על מיקום הוידוי של היחיד אחרי התפילה

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 9 – אכילת חולה ביום הכיפורים

פרק ח' | פג, א

שיעור 8 – חילוקי כפרה בהלכות תשובה לרמב"ם

פרק ח' | פה, ב – פו, א

שיעור 7 – כפרת יום כיפור – גישות שונות בספרות התנאים

פרק ח' | פה, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *