פרק ח' | פה, ב

שיעור 10 – כפרת יום כיפור במשנה – יום הבאת חטאת ואשם

כפרת יום הכיפורים

א. פתיחה

אנחנו מתחילים היום בלימוד כפרת יום הכיפורים, שהיא החטיבה אחרונה בפרק שמיני ביומא. הסוגיות בבבלי הן בדפים פה:-פח. בעז"ה נקדיש את הלימוד עד ראש השנה ללימוד על כפרת היום ובעשי"ת בלי נדר נעסוק בוידוי של יום הכיפורים.

מפאת מטווח, אבל ועוד אנחנו מתחילים לימוד של נושא חדש רק ביום שלישי. אני מבקש שלא נפספס את השבוע אלא נלמד ביסודיות, יחד עם המשך הניחום של נעם ומשפחתו.

יהי רצון שנזכה לישועות ונחמות

מאיר

ב. כפרת היום ויחסו למערכות כפרה נוספות

נפתח בלימוד כפרת היום ויחסו לתשובה ומכפרים אחרים, רק בשלב שני נעסוק בשאלה האם יום כיפור מכפר ללא תשובה.

 1. משנה יומא פ"ח משניות ח-ט
  • עמדו על מבנה היחידה.
  • עמדו על הנושאים המרכזיים הנדונים במשניות ועל ה'ניגון' שלה על כפרת יום הכיפורים (בלשון אחרת – מה עומד על סדר היום של המשנה?).
 2. משנה שבועות פ"א משנה ו'.
 3. משנה כריתות פ"ו מ"ד.
 4. תוספתא יומא פ"ד הלכות ה-יג.
 5. מכילתא דר"י ליתרו, עמ' 227 במה' הורוביץ.
 6. בבלי יומא פה:-פו. – למדו את פרשנות הבבלי למשנה ואת ברייתת ארבעה חילוקי כפרה.
 7. ירושלמי יומא פ"ח ה"ט.
 8. ספרא אחרי מות על עיצומו של יום – מצורף.
 9. הערות למחשבה:
  • מה עיקר התוכן של כפרת יום כיפור במסגרת פרק ט"ז בספר ויקרא?
  • מהי השפעה אפשרית של חורבן הבית על תוכנו של יום כיפור ועל כל מערכת הכפרה?
  • תנו את הדעת ליחס בין המשנה ובין עמדת רבי ישמעאל, ולשאלה מהי חוויית אדם היוצא מיום כיפור – האם הוא יוצא זך ונקי או האם חטאיו ממשיכים ללוות אותו.
  • למי שיכול – מומלץ לרפרף באמצעות קונקורדנציה או חיפוש ממוחשב בהופעות של כפרה בתנ"ך. התמקדו בגורם המכפר ברוב הפסוקים.
  • מצוי במקומי עותק של הערך כפרה במילון המקראי של קדרי. אתם מוזמנים לעיין בניתוח המילונאי שלו.

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 13 – וידוי על קרבן ווידוי של תשובה

פרק ח' | פז, ב

שיעור 12 – האם יום כיפור מכפר ללא תשובה?

פרק ח' | פה, ב

שיעור 11 – גישות שונות בספרות התנאים על כפרת יום כיפור לאחר החורבן

פרק ח' | פה, ב – פו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *