פרק א' | כא, ב – כב, ב

שיעור 10 – נרצע

נרצע

א. הפרשה בתורה

 1. עיינו בפרשיות עבד עברי בתורה:
  • השוו בין לשון הפרשיות בשמות ובדברים.
  • מתוך הפסוקים עצמם – מה פשר התופעה?
 2. עיינו בפרשני התורה על הפסוקים הנ"ל:
  • אילו שאלות עומדות על סדר יומם?
  • כיצד הם מסבירים את הבחירה ברציעה בדלת?
  • פרשנותם למונח "ועבדו לעולם".
  • מהו יחסם לתופעת עבד נרצע?
 3. היו מודעים לדיני נרצע בחוקי חמורבי שם נקבע שעבד בורח קוצצים את אזנו. מה משמעות השוואת חוק זה לחוק התורה ביחס לנרצע?

ב. מדרשי הלכה

 1. עיינו במדרשי ההלכה לפסוקים אלו (מצורף).
 2. במהלך הלימוד תנו את הדעת:
  • לנושאים הנדונים במדרשים.
  • לדרכי המדרש והיחס בין המדרשים. האם הם דנים באותם נושאים? האם דורשים בדרכי מדרש שונות?

ג. סוגיות התלמודים

 1. לימדו את סוגית הבבלי כא: – כב.:
  • עמדו על מבנה הסוגיה.
  • שימו לב להשוואה שערך רש"י בין הברייתות בסוגיה ובין מדרשי ההלכה.
  • מה משמעות הבאת יחידה על אשת יפת תואר בתוך סוגיית נרצע?
 2. עיינו בסוגיות הירושלמי על נרצע, במה' מנחם כ"ץ, הלכה ב' מסוגיה 18 עד סוגיה 24, שו' 238-290. בחלק א' של העבודה יש דיון רחב בסוגיה 20.

ד. רמב"ם

רמב"ם הלכות עבדים פ"ג הל' ו-יג. יש דיון רחב על נרצע במשנה למלך על אתר.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 12 – אין עבד נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג [שיעור כללי]

פרק א' | יד-כב

שיעור 11 – ייעוד

פרק א' | יט, א-ב

שיעור 9 – עבד עברי עובד את הבן

פרק א' | יז, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *