פרק א' | ד, ב

שיעור 10 -קידושי ביאה

להקלטה של השיעור – לחץ כאן

מראי מקומות

א. הלימודים

 1. מדרשי הלכה:
  • ספרי לדברים פיסקא רסח.
  • מדרש תנאים לדברים כד, א.
 2. בבלי:
  • ד: "ובעלה.. ובעלה".
  • ט: "ובביאה מנא לן.. ש"מ תרתי" (בי.; התמקדו במה שנוגע למקור לקידושי ביאה ואל תסתבכו בכל מה שמסתעף מהסוגיה).
 3. ירושלמי בהתחלת קידושין עד "מגיד שהיא נקנית בביאה" (מהדורת מנחם כ"ץ עמ' 3).

ב. נקודות לעיון:

 1. השוו את נוסח הברייתא במקורות השונים. ראו מה נוסף במקורות המאוחרים יותר. שימו לב לדמיון התופעה למה שראינו ביחס לדרשה של קידושי כסף.
 2. ד, ב:
  • תד"ה ובעלה –ראו את הערתם על פרשנות המונח "יקח" במקרא בזיקה ללקיחת אישה.
  • "שכן זקוקה ועומדת" –ראו רמב"ן ד"ה מה ליבמה.
 3. ט, ב:
  • מה פשר הצעת הגמרא ששטר לבד קונה ואילו כסף וביאה קונים רק יחד?
  • רמב"ם אישות א:א –כיצד הוא מפרש את הפסוק "כי יקח איש אשה ובא אליה"?
  • ממליץ לשוב ולעיין במח' הרמב"ם (תשובה שנה) והרמב"ן (השגות לספר המצוות שורש ב) על מעמד קידושי כסף, ולהתמקד בפרשנות שלהם לסוגיה ט:.

ג. אופי קידושי ביאה

 1. י. "איבעיא להו ביאה נשואין עושה ו ראיות הגמרא.
 2. י. "איבעיא להו תחילת ביאה.. על גמר ביאה", ובריטב"א בד"ה איבעיא להו תחלת ביאה.
 3. יב: "דרב מנגיד.. על דמקדש בביאה".
 4. תד"ה כל הבועל –הסבר תירוץ רב נסים במאמרו של סבי מו"ר הרב זצ"ל 'מה דודך מדוד בהערה 4 (בדברי הגות והערכה ע' 10.)

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 27 -ממטבע לטבעת: במה קידשו במהלך הדורות

פרק א' | ח, א

שיעור 26 -שווה כסף והמקדש בשיראי

פרק א' | ז, ב – ח, א

שיעור 25 -קידושין לחצאין: איבעיות רבא

פרק א' | ז, א-ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *