פרק ד' | כח, ב – כט, א

שיעור 11 -ברכות כח:-כט.

בהתקרב סיום שנת הלימודים, מתוך רצון לסיים לימוד הפרק, שני השיעורים האחרונים עברו למתכונת של 'בקיאות עיונית'. נושאים שנדונו בשיעור:

  • תפילת רבי נחוניה בן הקנה: בית המדרש כמקום סכנה של אגו ותפילה ללמוד לשם שמים; יושבי קרנות – תמיהת הרב קוק למה יוצאים נגדם, הצעת הסבר שיוצאים נגדם דווקא כי הם אופציה עבורנו.
  • סיפור מותו של ריב"ז: יחס למוו, האם לבכות על סף מוות? ההתגברות על חרדה ממות באמצעות סיפוק מהחיים שחיינו ודרך קשר לנצח, בין קשר לקב"ה ובין לשלשלת המסורה. לימוד תגובת ריב"ז על רקע הליכתו לאספסינוב והספק המנקר האם פעל כשורה כאשר לא ביקש להציל את ירושלים; זה פשר הכנת כסא לחזקניו שהציל את ירושלים, הכסא עבורו מסמל את הצדקת הבחירה של ריב"ז
  • הרקע למחלוקת התנאים על תפילת י"ח: תקנת תפילות הקבע לאחר החורבן, המתח בין קבי לתחנונים.
  • כנגד מי: חיפוש סימבוליקה במספרים, יש לשים לב למרכזיות של המספר 3
  • תפילה קצרה והביננו

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 12 -המהלך במקום סכנה, תפילת הדרך

פרק ד' | כט, ב – ל, ב

שיעור 10 -היו לפניו מנחה ומוסף ותפילת מוסף בחבר עיר

פרק ד' | כח, א

שיעור 9-תפילת מוסף

פרק ד' | כח, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *