פרק ו' | לח, א

שיעור 11 – טרימא

דובשא דתמרי וטרימא – המשך ליבון הצורך בצורת פרי לברכת הפירות

א. הסוגיות

אני ממליץ ללמוד ברצף את שתי הסוגיות לח. "ואמר מר בר רב אשי האי דובשא… כדמעיקרא", עם פירוש רש"י.

 1. שימו לב לשמות האמוראים בסוגיות ולזמנם, ולפי זה עמדו על הרצף הכרונולוגי של הדיון ועל זיקתו לסוגית שמן זית וקמחא.
 2. ראו את המכנה המשותף בין הסוגיות של ההשוואה לתרומה. תנו את הדעת לסדר הכרונולוגי של הסוגיות המשוות בין תרומה ובין ברכה לפניה, ושחזור את סדר הדיון ועמדו על משמעותו. מומלץ לעיין:
  • משנה שביעית פ"ח מ"ב.
  • משנה מעשר שני פ"ב משניות א-ד.
  • תוספתא תרומות פ"ט הל' י-טו.

נפתח בלימוד סוגית טרימא ולאחריה דובשא דתמרי.

ב. טרימא

 1. סוגית טרימא בברכות לח., מצורף נוסח הסוגיה מכ"י אוקספורד ומקטע גניזה.
 2. תוספתא מעשר שני פ"ב ה"ב.
 3. רא"ה ד"ה ותמרי ועבדינהו או ריטב"א ד"ה תמרים של תרומה.
 4. רמב"ם הלכות ברכות פ"ח ה"ד; הלכות תרומות פי"א הל' א-ב. שימו לב בלימוד הרמב"ם:
  • ההפרדה שהוא יצר בין קמחא דחיטי בפ"ג ובין טרימא שהביא בפ"ח.
  • האם הוא מזכיר את ענין הצורך בצורת פרי? ראו את המונחים שהוא משתמש בהם במסגרת ההלכות הסמוכות בפרק ח'.
 5. תרומת הדשן סימן כט.
 6. טור וב"י או"ח סימן רב – האמור שם על טרימא, ובשו"ע או"ח ר"ב, ז ובביאור הלכה.
 7. להרחבה – ביאורי מלים:
  • תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 732-731.
  • המילון של סוקולוף לארמית בבלית, הערכים טרימא וחושילתא.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – בציעת הפת # 2

פרק ו' | לט, ב

שיעור 37 – בציעת הפת # 1

פרק ו' | לט, א

שיעור 36 – נוסח ברכת המוציא

פרק ו' | לח, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *