פרק א' | ה, ב – ז, א

שיעור 11 – מהו לבעול בתולה בתחילה בשבת # 1

השיער מנתח את סוגיית כתובות ה:-ז. – מנסה להבין כיצד נוצרה איבעיא כאשר מפורש בתוספתא שאסור לבעול בתולה בליל שבת. השיעור מנתח את הסוגייה לפי הסדר הכרונולוגי ומשחזא את הדיון האמוראי ואת האופן בו נושא סגור 'נפתח מחדש' עד הפסיקה שמותר לבעול בתולה בליל שבת.

מראי מקומות

  • תוספתא כתובות א, א, "מפני מה… חבורה".
  • ברייתא כתובות ג:, "ומפרישין… חבורה"; ברייתא כתובות ד. 'בין כך… ולא במוצ"ש'
  • כתובות ה:, "איבעיא להו… מותר לבעול בתחלה בשבת" (ז.)
  • בלימוד הסוגיה חלקו את הסוגיה לחטיבות, מפו את שמות האמוראים ואת זמנם, נסו לעקוב אחרי השתלשלות הדיון.
  • נדה סד:, המשנה, ובגמרא "איתמר שימשה בימים… צרורות", ובתד"ה דשרי
  • ירושלמי ברכות ב, ו, לפחות עד "כל און" (למטיבי לכת – עד סוף ההלכה).

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – קבוע # 2 – הסבר הדין – מה בין 'קבוע' ל'פריש'

פרק א' | טו, א

שיעור 35 – קבוע # 1 – עיון ב'ראשית' בתוספתא

פרק א' | טו, א

שיעור 34 – תרי רובי

פרק א' | טו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *