פרק א' | ט, ב – י, א

שיעור 11 -קידושי ביאה: הסוגייה ט, ב – י, א

מראי מקומות

א. הסוגייה ט:

  • מה פשר הצעת הגמרא ששטר לבד קונה ואילו כסף וביאה קונים רק יחד?
  • רמב"ם אישות א:א –כיצד הוא מפרש את הפסוק "כי יקח איש אשה ובא אליה"?
  • ממליץ לשוב ולעיין במח' הרמב"ם (תשובה שנה) והרמב"ן (השגות לספר המצוות שורש ב) על מעמד קידושי כסף, ולהתמקד בפרשנות שלהם לסוגיה ט:.

ב. אופי קידושי ביאה

  1. י. "איבעיא להו ביאה נשואין עושה ו ראיות הגמרא.
  2. י. "איבעיא להו תחילת ביאה.. על גמר ביאה", ובריטב"א בד"ה איבעיא להו תחלת ביאה.
  3. יב: "דרב מנגיד.. על דמקדש בביאה".
  4. תד"ה כל הבועל –הסבר תירוץ רב נסים במאמרו של סבי מו"ר הרב זצ"ל 'מה דודך מדוד בהערה 4 (בדברי הגות והערכה ע' 10.)

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 27 -ממטבע לטבעת: במה קידשו במהלך הדורות

פרק א' | ח, א

שיעור 26 -שווה כסף והמקדש בשיראי

פרק א' | ז, ב – ח, א

שיעור 25 -קידושין לחצאין: איבעיות רבא

פרק א' | ז, א-ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *