פרק ח' | פה, ב

שיעור 12 – האם יום כיפור מכפר ללא תשובה?

האם יום כיפור מכפר ללא תשובה?

א. מקורות תנאים

  1. ספרא אמור, "מקרא קודש… אלא על השבים".
  2. משנה יומא פ"ח מ"ח, "מיתה ויום הכיפורים מכפרין עם התשובה".
  3. תוספתא יומא פ"ד ה"ט.

ב. סוגיות הש"ס

  1. יומא פה: "עם התשובה אין… לא בעיא תשובה", ובתו"י ד"ה תשובה בעיא, "ועוד יש לומר דלרבי… וכו'".
  2. שבועות יב: "היינו קלות… שהות לכפורי ליה" (יג:).
  3. כריתות ז. "וניתני נמי חוץ ממי שעבר עליו יום הכיפורים… שהות ביממא דלכפר ליה".
  4. ירושלמי יומא פ"ח ה"ט, "ר' אומר… ויכפר מיד" (מה' אקדמיה עמ' 600 שו' 49-14. הקטעים החשובים הם שו' 22-14, 49-38).

ג. רמב"ם

  1. רמב"ם הלכות תשובה פ"א הל' ב-ג.
  2. על התשובה, הדרשה "בין היחיד והציבור", מעמ' 69 ואילך.

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 13 – וידוי על קרבן ווידוי של תשובה

פרק ח' | פז, ב

שיעור 11 – גישות שונות בספרות התנאים על כפרת יום כיפור לאחר החורבן

פרק ח' | פה, ב – פו, א

שיעור 10 – כפרת יום כיפור במשנה – יום הבאת חטאת ואשם

פרק ח' | פה, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *