שיעור 11 – מיקום הלויים במעמד הר עיבל

מיקום הלויים במעמד הרב עיבל; חלוקת של שבטים לקבוצות שונות בתרוה; כמה בריתות נכרתו על כל מצוה