פרק א' | ב, א

שיעור 12 – מנהג המדינה

מראי מקומות

א. פתיחה – הכל כמנהג המדינה

השבוע נקדיש את הלימוד להעמקת הבנתנו את המושג "הכל כמנהג המדינה". נפתח את הלימוד בהתבוננות ראשונית בהופעת המושג בספרות התנאים, ולאחר מכן נתמקד ביישום המושג בסוגייתנו, בעיקר תוך עיון בדיונים ערניים בראשונים (לאמתו של דבר חלק כבר נלמד, אך מהזווית של היזק ראיה. נשוב ונתבוננן מהזווית של מנהג המדינה).

לנושא חשיבות רבה לא רק לליבון פרטי סוגייתנו, אלא לליבון שאלה מרכזית ששבה ועולה בבית המדרש באשר ליחס בין משפט התורה ומשפט החברה שאנחנו חלק ממנה, וביחס ליישום הסוגיות שאנחנו לומדים במסגרת חברה בה יש מנהג מדינה שונה.

ב. ספרות חז"ל

 1. עיינו עיון ראשוני בקיאותי במקבץ המקורות בהם מופיע המונח מנהג המדינה במשנה ובתוספתא.
 2. התרשמו מתחומי ההלכה השונים בהם מופיע המונח, ועמדו על המאפיין את המקומות בהם הוא מופיע.
 3. ירושלמי ב"מ, פ"ז ה"א, "אמר רב הושעיה… ההלכה".

ג. ראשונים

 1. עיינו בציטוטים השונים מהרמב"ם.
 2. שו"ת הרי"ף סימן יג.
 3. רמב"ן:
  • שו"ת הרמב"ן סימן ז.
  • חידושי הרמב"ן בבא בתרא קמד:
 4. שו"ת הרשב"א ח"ב סימן רסח (את הנוגע לחהיזק ראיה ננתח בהמשך השבוע).
 5. סכמו את גישות היסוד של הראשונים באשר ליסוד ההליכה אחרי המנהג ומה נותן לו תוקף.
 6. ראו עמדה של אחרון – ציץ אליעזר חלק ב' סימן כג.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *