פרק א' | ב-ה

שיעור 12 – קרן # 2 – משונה

הגדרת קרן

א. ספרות התנאים

כבר ציינו בשיעור את הנתון שבספרות התנאים המונח קרן נמצא רק במשנה פ"ב מ"ה, אך שהוא לא משמש כשם של אב נזיקין בתורת התנאים. כמו כן  ציינו למשמעות המנוח "אב נזיקין" בתורת התנאים ולהעדר הזכרת המונח תולדות. לאור זאת, ננסה לעמדו על האופן בו תנאים כינו את "קרן" ואת התכונות שייחסו לו.

 1. עיינו במקורות המצורפים מהמכילתות והתוספתא. צרפו לזה את מה שעלה מעיונכם במשנה.
 2. נקודות לעיון:
  • כיצד מכנים התנאים את אב הנזיקין של נגיחה?
  • איזו תכונה מרכזית שלו הם מציינים?
  • רשימת ההרחבה של נגיחה – באיזה הקשר הוא מצוי בספרות התנאים? לאור זאת, מהו המכנה המשותף העומד בבסיס רשימה זו?

ב. בבלי וראשונים

 1. קביעת קרן כאב – עיינו ב: בברייתא.
 2. כוונתו להזיק – עיינו בסוגיות בהם מופיע מאפיין זה של קרן:
  • ב: – סוגיית הגמרא המגדירה את קרן כאב ואת תולדותיו.
  • ד. – מסגרת הסבר ל"לא ראי זה".
  • ה: – במסגרת דבר רבא, "כולהו כי שדית".
  • יט: – "בעי רב עינא… תיקו"
  • כו., "איבעיא להו רגל שדרסה… כוונתו להזיק" (למי שיש זמן, מומלץ לעיין בראיות של הגמרא).
  • מ:, "אמר מר נוגח משלם את הכופר… כמעושה".
 3. משונה:
  • יד., "גופא… וסיפא רבנן", ובנסוח כ"י פירנצה (מצורף). התמקדו רק בניסוח של עמדת ר"ט וחכמים, אין צטורך להיכנס לעובי הקורה לשאילת אחידות הברייתא.

טו:, "והשתא דאמרת פלגא נזקא… משמתינן

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 32 – צרורות

פרק ב' | יז-יח

שיעור 31 – פתיחה לרגל; חצי נזק צרורות

פרק ב' | יז-יח

שיעור 30 – השלמת שן ברשות הרבים – המעברים בין רשויות

פרק ב' | כ-כא

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *