פרק א' | י, א

שיעור 12 – שאלת גשמים על ידי בן א"י הנוסע לחו"ל ובחצי הכדור הדרומי

הקלטות

ההקלטה בשיעור הזה היא מהשיעור בירושלים

בקישור הזה ניתן לשמוע את השיעור המקביל בבית שמש על חצי הכדור הדרומי – הדיון על חצי הכדור הדרומי יותר מקיף

מראי מקומות

א. בן א"י שנוסע לחו"ל

 •  אורח חיי קיז, פרי חדש ד"ה יחידים; ברכי יוסף ד"ה בן חוצה לארץ; משנה ברורה ס"ק ה
 • הליכות שלמה תפילה עמ' קז

ב. חצי כדור דרומי

 • אשל אברהם אורח חיים קיז, ב; שו"ת תורת חיים ג, יג
 • תשובות שונות בשו"ת בית אברהם
 • הר צבי אורח חיים א נו; שבט הלוי א כא;

תקציר השיעור

בן א"י שנוסע לחו"ל

 • פרי חדש – אם דעתו לחזור בואתה שנה שואל כבני א"י.
 • ברכי יוסף – שואל לפי העיר שהוא נמצא בה
 • הסבר – הדשאלה יהא כיצד קובעים היכן אדם גר – האם לפי המיקום של ביתו או לפי המיקום בו הוא נמצא.
 • חזון איש וגרש"ז – בשומע תפילה. למיטב זכרוני כך הורה לי סבי מו"ר הגריד" זצ"ל כשלמדתי בניו יורק בשנת תשמ"ב. אבא ז"ל סבר שיש לפסוק כמו הברכי יוסף.
 • בן א"י שהחל לשואל בארץ בז' במרחשוון ונסע אחרי ז' במרשחוון – גם הברכי יוסף מודה שימשיך לשאול בברכת השנים.

חצי כדור דרומי

 • תורת חיים – לא להזכיר גבורות גשמים ושאלת גשמים בכלל; אם יש צורך בגשם בין ניסן לתשרי – לשאול ברכית השנים.
 • בית אברהם [רב באוסטרליה בסוף מאה 19]  – טען שיש לנהוג כמו פסק שו"ע, טען שגם בחצי כדור דרומי מעוניינים בגשם בטבת. שלח לר' יצחק אלחנן הואי אישר את הפסק על סמך המידע ששלח לו. שלח גם לר' שמואל סלנט – טוען עליהם להזכיר גבורות גשמים משמיני עצרת [הרב קוק מסביר כי הזכרת גבורות גשמים תלוי בא"י], ובאשר לשאלת גשמים הוא קיבל מידע סותר האם גשם בחודשים טבת ושבט הם קללה או לא ולכן משך ידו מהשאלה.
 • הרב לייטנר – הציע לשאול בברכת השנים אחרי 60 יום בתקופה, ולקראת סוף החורף [של כל העולם] לעבור לברכת השנים.
 • שבט הלוי – הציע יזכירו גבורות שמים וישאלו בברכת השנים אחרי פסח כי אותם חודשים האם ימות הגשמים שלהם.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 26 – אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד

פרק א' | יא, ב

שיעור 25 – חובה להשתתף בצרת הציבור

פרק א' | י, ב – יא, א

שיעור 24 – שלש תעניות ראשונות של יחידים

פרק א' | י, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *