פרק ט' | קמה, א

שיעור 12 – שושבינות

מראי מקומות

א. תנו לי בעלי ואשמח עמו

 1. בבא בתרא קמד: "מכלל דאידך משלם… ולא שמע בהא".
 2. עמוד על מבנה הסוגייה ועל השתלשלות הדיון.
 1. מהיכן שאובים המונחים "תנו לי בעלי ואשמח עמו" ו"קידושין לטיבועין ניתנו"?
 2. הברייתות בסוגייה:
 • לברייתא המצוטטת בתחילת הסוגייה יש מקבילה בתוספתא פסחים פ"ג הי"ד. להרחבה – עיין במקורות שציין להם הר"ש ליברמן בתוספתא כפשוטה לפסחים עמ' 533.
 • ברייתת רבי נתן ורבי יהודה מובאת רק בסוגייתנו. על מאפייניה כברייתא בבלית, ראה מבוא לנוסח המשנה עמ' 173.
 • מח' רבי נתן ורבי יהודה הנשיא:
  • * השווה את לשונם. האם יש הבדל ביניהם?
  • * בדוק את משמעות הביטוי באמת אמרו. האם יש השלכות להבנת המושג לפרשנות היחס בין דברי רבי יהודה הנשיא ורבי נתן?
  • * עמוד על טיב החסורי מיחסרא. להרחבה – על סוגי חסורי מיחסרא ראה מבוא לנוסח המשנה עמ' 670-671.
 1. ראה את מסקנת הסוגייה. ראו את דיון הר"י מיגאש והרמב"ן בחידושיו. (את דיון הרמב"ן תבינו בשלימותרק לאחר לימוד סוגיית סבלונות).

ב. שושבינות

 1. בבא בתרא קמה. "ת"ר חמשה… כבמוחזק".
 2. עיין במקבילה בתוספתא ב"ב פ"י הל' ז'-ט', וראו את הערות ר"ש ליברמן בתוספתא כפשוטה.
 3. תד"ה ואין השביעית – להרחבה – על ר' אליהו הזקן ראה בספרו של א' גרוסמן חכמי צרפת הראשונים, עמ' 84-107. ראה במיוחד את הדיון על הפיוט 'אמת יהגה חכי' בעמ' 98-102.
 4. קמה: "אמר רב כהנא כללא דשושביניתא… שעשית עמי".
 5. לסיכום דיני שושבינות ראה רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ז'.

ג. עתיר נכסין

 1. קמה: "תנו רבנן עתיר נכסין… כרמו לכרמים".
 2. על בעלי משנה – ראה מלנוה"מ עמ' 676.
 3. על בעלי אגדה ראה בספרו של יונה פרנקל דרכי האגדה והמדרש מעמ' 23.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 16 – מתנת שכיב מרע # 3

קמז, ב – קמח, ב

שיעור 15 – מתנת שכיב מרע # 2

פרק ט' | קמו, ב – קמז, א

שיעור 14 – מתנת שכיב מרע # 1

פרק ט' | קמו, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *