פרק ח' | פז, ב

שיעור 13 – וידוי על קרבן ווידוי של תשובה

וידוי על קרבן ווידוי של תשובה

 1. פסוקים:
  • ויקרא ה', ה.
  • במדבר ה', ה-ז.
  • ויקרא ט"ז, כא.
 2. ספרי זוטא פרק ה, ה.
 3. תוספתא מנחות פ"י הי"ב.
 4. משנה יומא פ"ו מ"ב.
 5. משנה סנהדרין פ"ו מ"ב.
 6. יומא לו:, "תנו רבנן… אורייתא דמשה".
 7. רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"ג הי"ד.
 8. רמב"ם ספר המצוות מ"ע עג, מנין המצוות בראש משנה תורה מ"ע עג, הכותרת להלכות תשובה.
 9. רמב"ם הלכות תשובה פ"א ה"א, פ"ב הל' ב-ג.
 10. להרחבה – דיונים באחרונים:
  • מנחת חינוך מצוה שסד
  • כתבי הגרי"ד:
   • אגרות הגרי"ד הלכות תשובה (נלמד במסגרת השיעור על הגות הגרי"ד)
   • על התשובה, עמ' 45-37; 158-149 (בשני המקומות מומלץ ללמוד את הדרשה כולה).
  • פרח מטה אהרן, תחילת הלכות תשובה
  • על לשון הרמב"ם בספר המצוות – יד פשוטה על ספר מדע עמ' תתנז-תתס.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 12 – האם יום כיפור מכפר ללא תשובה?

פרק ח' | פה, ב

שיעור 11 – גישות שונות בספרות התנאים על כפרת יום כיפור לאחר החורבן

פרק ח' | פה, ב – פו, א

שיעור 10 – כפרת יום כיפור במשנה – יום הבאת חטאת ואשם

פרק ח' | פה, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *