פרק ד' | לג, א

שיעור 13 – טעות בדיני ממונות # 5 – הבבות השונות של הרי"ף ושל הרז"ה

בבות בסוגיית דיין שטעה

רי"ף

מקרה

הדין לפי הרי"ף

הדין לפי הרז"ה

טעה בדבר משנה   חוזר ופטור מלשלם חוזר ופטור מלשלם
טעה בשיקול הדעת בבא קמא מומחה

ונקיט רשותא מריש גלותא למידן דינא וטעה בשיקול הדעת

חוזר ופטור מלשלם אין גדול ממנו – מה שעשה עשוי ופטור מלשלם
יש גדול ממנו – חוזר ופטור מלשלם
בבא תניינא

 

מומחה

דלא נקיט רשותא אבל קבלוהי עלוהי בעלי דינא

חוזר ופטור מלשלם מוגדר כנקיט רשותא – הבחנה בין יש גדול ממנו לבין אין גדול ממנו
בבא תליתאה מומחה

דלא נקיט רשותא [ולא] קבלוהי עלוהי בעלי דינא

נשא ונתן ביד

משלם ואינו חוזר

בי"ד מומחה

נחשב כנקיט רשותא

דיין יחיד מומחה משלם ואינו חוזר
לא נשא ונתן ביד

חוזר ופטור מלשלם

בבא רביעאה דליתיה מומחה

וקבלוהי בעלי דינא למידן להו דינא וטעה

 

נשא ונתן ביד

משלם ואינו חוזר

בית דין שאחד מהדיינים גמיר ולא סביר

משלם ואינו חוזר

לא גמיר

אינו דיין והדין בטל

לא נשא ונתן ביד

חוזר ופטור מלשלם

בבא חמישאה דליתיה מומחה

ולא קבלוהי בעלי דינא

 

הדין לא תקף לא טעה הדין חוזר ובעל דין יכול לתבוע לדון בפני מומחה
הדין לא תקף

בין טעה ובין לא טעה

חוזר ואינו משלם
אם כפה לבעל דין
אפשר להחזיר מחזירין אי אפשר להחזיר

דין גזלן

טעה נשא ונתן ביד

משלם ותובע מהשני

לא נשא ונתן ביד

 

בע"ד החייב נוטל מבע"ד הזכאי אם אפשר ליטול

משלם מצד דינא דגרמי

 

 

רז"ה

מקרה

הדין לפי הרז"ה

הדין לפי הרי"ף

 
טעה בדבר משנה     חוזר ופטור מלשלם חוזר ופטור מלשלם  
טעה בשיקול הדעת בבא קמא מומחה

שאין גדול ממנו

קיבלוהו עליהם לפי ההגדרות בבבות הבאות

מה שעשה עשוי ופטור מלשלם חוזר ופטור מלשלם
בבא תניינא מומחה

שיש גדול ממנו

 

חוזר ופטור מלשלם בי"ד שאחד מהם גמיר וסביר ואין נקיטת

רשות או קבלה

 

דיין יחידי דגמיר וסביר ונקיט רשותא

חוזר ופטור מלשלם

גמיר וסביר וקבלוה עלייהו אף על גב דלא נקיט רשותא

חוזר ופטור מלשלם

ג' דיינין שיש ביניהם חד דגמיר וסביר אף על גב דלא נקיטי רשותא ולא קביל להו בעלי דינא דיין יחידי דגמיר וסביר ונקיט רשותא מבי ריש גלותא אף על גב דלא קבלוה עלייהו בעלי דינא גמיר וסביר וקבלוה עלייהו אף על גב דלא נקיט רשותא נשא ונתן ביד

משלם ואינו חוזר

לא נשא ונתן ביד

חוזר ופטור מלשלם

בבא תליתאה בי דינא דליתיה מומחה

כגון בי תלתא דההוא חד דבינייהו גמיר ולא סביר ולא נקיט רשותא אף על גב שבעלי הדין קיבלו עליהם

דיין יחיד

 

גמיר וסביר ולא נקיט רשותא ולא קבלוה עלייהו בעלי דינא

בין יש גדול הימנו ובין אין גדול הימנו

מה שעשה עשוי ומשלם מביתו

נשא ונתן ביד

משלם ואינו חוזר

לא נשא ונתן ביד

חוזר ופטור מלשלם

בבא רביעאה אינו דיין הדין לא תקף

בין טעה ובין לא טעה

חוזר ואינו משלם לא גמיר וקיבלוהו עליהם לא קיבלו עליהם
הדין לא תקף

החילוקים המופיעים ברי"ף

לא גמיר

אע"ג שקיבלו עליהם

גמיר ולא סביר

ולא קיבלו אותו עליהם

אם כפה לבעל דין נשא ונתן ביד

משלם ואינו חוזר

לא נשא ונתן ביד

חוזר ופטור מלשלם

אפשר להחזיר מחזירין אי אפשר להחזיר

דין גזלן

 

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 20 – דיני ממונות דנים ביום

פרק ד' | לד, ב

שיעור 19 – לימוד חובה בשעת גמר דין

פרק ד' | לד, א

שיעור 18 – בדיני ממונות הכל מלמדים זכות

פרק ד' | לג, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *