פרק ג' | יט, ב

שיעור 13 – כבוד הבריות

מראי מקומות

  • ברכות יט:, "אמר רב יהודה אמר שמואל המוצא כלאים" עד כ. "ארבע מאה זוזי שוי"
  • עיינו במקומות הנוספים בבבלי בהם מופיעה המימרה 'גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה בתורה' – בדקו היכן הוא מתיישם והאם הסוגיות האלו תואמות את מסקנת הסוגיה בברכות
  • מקבילות בירושלמי – ברכות ג, א "מהו שיטמא כהן לכבוד הרבים… מדבר תורה"; כלאים ט, ב "הרי שהי המהלך… ויהב ליה".
  • מומלץ לעיין בסוגיה הרחבה בירושלמי ברכות ג, א, מעמ' 25 שו' 36, 'מהו שיטמא כהן לכבוד תורה' – ראו את שרשרת האיבעיות – 'מהו שיטמא כהן לנשיאת כפים' (עמ' 26 שו' 1); 'מטמא כהן לראות את המלך' (שם שו' 12); 'מהו שיטמא כהן לכבוד הנשיא' (שו' 16); 'מהו שיטמא כהן לכבוד אביו ואמו' (שו' 22).
  • רש"י – על הסוגיה יט: – איך הוא מסביר מדוע כבוד הבריות דוחה לאו דלא תסור? מהו סיכום מסקנת הסוגיה שלו?
  • רמב"ם כלאים י: כט; סנהדרין כד: י

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 14 – פורס את שמע

פרקים א'-ב'

שיעור 12 – פטורים מקריאת שמע – חתן ומי שמתו מוטל לפניו

פרק ב' | טז, ב

שיעור 11 – זכירת יציאת מצרים בקריאת שמע

פרקים א' -ב' | יב, ב, יד, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *