פרק א' | ב, א

שיעור 13 – מנהג המדינה בבניין כותל בין שותפין

מראי מקומות

א. פתיחה

בלימוד אתמול עמדנו על היסודות של מנהג המדינה במשניות בבא מציעא, ועלו שני כיווני הסבר באשר למנהג המדינה במשנה בבא בתרא בזיקה לפרשנויות השונות של המשנה – מנהג המדינה כבסיס להסכמה ביניהם לבנות כותל או בניית כותל מכוח הלכה, ומנהג המדינה מובאת בהקשר של מגע בין בעלי הלכה ואנשי מקצוע.

בלימוד היום ומחר נעמיק את הבנתנו את מנהג המדינה בבניית הכותל מתוך עיון בכמה דיונים חשובים בראשונים.

במהלך הלימוד תנו את הדעת לשיטות השונות בשאלות השונות, ללכידות הפנימית של כל ראשון, לתפיסה שלו את מקום מנהג המדינה בדין המשנה. לבסוף, תנו את הדעת לשאלה של מהוה היסוד האלוקי בהלכה של המשנה הקשורה למנהג מדינה.

ב. ראשונים מומלצים לעיון

  1. ב. תד"ה בגויל.
  2. עליות דרבנו יונה ב. ד"ה מתניתין השותפין (עיר חדשה), ד"ה מקום שנהגו לבנות, תחילת ד"ה בגויל.
  3. חידושי הרמב"ן ב. ד"ה מתני' מקום שנהגו.
  4. חידושי הרשב"א ב. ד"ה מקום שנהגו, ד"ה הכל כמנהג המדינה, ד"ה בלבנים, ד"ה ואיכא מרבוותא.
  5. תקציר של עיקרי השיטות – רא"ש סימן א, תחלת סימן ה ובהגהות אשרי.
  6. נימוקי יוסף, א. ברב אלפס, ד"ה הכל כמנהג המדינה (הראשון).
  7. רמב"ם הלכות שכנים פ"ב הל' טו-יח, פ"ה ה"א.
  8. שו"ע חו"מ סימן קנז ס"ד, ובביאור הגר"א ס"ק יז.
  9. להרחבה – אור זרוע, פיסקי בבא בתרא ד. ד"ה הכל לאיתויי מאי.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *