פרק א' | ט, א

שיעור 13 – שטר קידושין – זיקה לגט או לשטר קניין?

קידושי שטר – מי כותב את השטר ויחסו לגט ולשטרי קניין

א. פתיחה

כהמשך ללימוד הסוגיה ה. הדנה במקור לקידושי שטר, נלמד היום את הסוגיה ט. הממשיכה לברר את מהות קידושי שטר ויחסו לגט ולשטרי קניין.

לקראת השיעור ביום ה' אני מציע לעסוק בהיקף היישום של ההיקש "ויצאה והיתה".

ב. מקורות יסוד

 1. תוספתא קידושין פ"א ה"א, "ובשטר צריך לומר… הרי זו מקודשת".
 2. בבלי קידושין ט., ת"ר בשטר כיצד… הן הן הדברים הנקנים באמירה".
 3. ראשונים מומלצים על הסוגיה:
  • ט. תד"ה הלכתא נינהו
  • חידושי הרשב"א ד"ה מתקיף לה רבינא
 4. ירושלמי קידושין פ"א ה"ב, "סדר מכירה… לא עשה כלום" (מצורף נוסח הסוגיה ממהדורת כ"ץ).
 5. רמב"ם הלכות אישות פ"ג הל' ג-ד.

ג. שאלות לעיון

 1. הערות על מבנה הסוגיה:
  • יחס הברייתא הפותחת את הסוגיה לברייתת התוספתא (להרחבה – ראו את נוסח כ"י מינכן).
  • שימו לב לזיקה בין לשון הברייתא ובין מימרת רבא בשם רב נחמן. מה נושא הברייתא ומה נושא המימרה של רב נחמן ומה הוא מוסיף על הברייתא?
  • מפו את סדר הדורות של האמוראים בסוגיה, ועמדו על היחס בין חלקי הסוגיה. (הערת נוסח בכתבי היד במקום "ר' זירא בר ממל" מופיע "ר' אבא בר ממל").
 2. החלקים השונים בסוגיה עוסקים בשאלות שונות. האם יש להם מצע משותף, כלומר, שאלה יסודית המצויה בסוגיה, ואשר נדונה בצורות שונות בחלקי הסוגיה השונים?
 3. להרחבה – לניתוח סוגיית הירושלמי, עיינו במחקר של מנחם כ"ץ על ירושלמי קידושין, חלק א', עמ' 88-80 (עותק של העבודה מצוי ברשת בתיקייה של ירושלמי קידושין).

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *