פרק א' | ב-ה

שיעור 13 – הגדרת שן ורגל בספרות תנאים

הגדרת שן ורגל

א. השלמת קרן

היום יום שלישי, י"ח במרחשוון, נקיים שיעור בשעה 12:00 בכדי להשלים את הדיון על הגדרת קרן. המקורות ניתנו בדף מספר 6, ולהם אני מציע להוסיף:

 1. עיינו בסוגיה פד: הדנה בשאלה אלו דיני נזק נדונים בבבל. הפגישו בין מושגי הסוגיה שם ובין מושג משונה בסוגיה טו:.
 2. עיינו בסוגיה טז: בעניין ארי שדרס וטרף ברה"ר. שימו לב לדמיון בין הדיון כאן ובין הדיון בעניין כשכשה באמתה והדיון האם רובע חייב כופר.

ב. שן ורגל

 1. מקורות יסוד לעיון:
  • שמות כ"ב, ד (מומלץ לעיין עם פרשני התורה).
  • מכילתא דר"י פרשה י"ד (מצורף מכ"י אוקספורד).
  • מכילתא דרשב"י לשמות כ"ב, ד.
  • ב"ק ב:, "שן ורגל היכא כתיבי… אלא תולדה דרגל כרגל" עם פירושי הראשונים – רש"י, תוספות, רשב"א. עיינו גם ברשב"א ב: על מעמד נשיכה (ראו את נוסח כ"י המבורג לסוגיה, מצורף).
  • ירושלמי בבא קמא, פ"א ה"א, הדיון על המקור לשן ורגל והגדרת תולדות.
 2. שאלות לעיון:
  • פרשנות הפסוק.
  • ההמשגה התנאית לפסוק – כיצד פירשו התנאים את הפסוק, ומהו ביאור מבעה? במסגרת זו עיינו במחלוקת רב ושמואל במסגרת הסוגיה ג:-ד., ובדיון בירושלמי בתחילת המסכת..
  • המעבר ממבעה לשן ורגל – עמדו על הפיצול של מבעה לשנים, על מה מתבסס הפיצול, וכיצד הפסוק מתפרש לאור הפיצול.
  • בסוגית הבבלי ג. – עמדו על יחסי שן ורגל בסוגיה, ועל משמעות הצעת הגמרא לחלק בין מכליא קרנא ללא מכליא קרנא.
  • המפגש (וממילא ההבחנה) בין קרן ובין שן ורגל במסגרת הדיון בתולדות – חזרו לסוגיות שלמדנו במסגרת הגדרת קרן ועיינו בהן עתה מהזוית הרחבה של הכרת שן ורגל.
 3. לעיון נוסף:
  • שרידי אש ח"ד עמ' לט- מג (בעמודים הבאים עד עמ' סא הגר"י וינברג ממשיך בדיון רחב על פרשנות המשך הפסוק).
  • אריה טוויג, "סוגית מבעה – הנוסח והדין בראי עדויות קדומות" תרביץ ל"ט (תש"ל), עמ' 231-223, (עותק סרוק של המאמר נמצא בתיקייה של שיעורי עיון, מאמרים).

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 58 – אשו משום חציו או משום ממונו [חלקי]

פרק ב' | כב-כג

שיעור 57 – טמון באש

פרק ו' | ס-סא

שיעור 56 – מה אש אוכלת?

פרק ו' | ס-סא

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *