פרק א' | ו, א

שיעור 13 – תקפו כהן # 2 – הסבר האיבעיא הראשונה

מראי מקומות

א. פתיחה – הצעה לדרך לימוד הסוגיה

אנחנו עומדים בפתח לימוד סוגיה מפורסמת ומורכבת, הידועה בשם תקפו כהן. בעקבות העיסוק בדין ממון המוטל בספק, הסוגיה עוסקת בדין במקרה שאחד מהטוענים תפס את החפץ. בעקבות זאת, הסוגיה זכתה לעיסוק רב בשאלת מעמד התפיסה בכלל בעולם של ספיקות.

שלבי לימוד הסוגיה על ידינו יהיו כדלהלן:

 1. בשבוע ראשון נעסוק בלימוד הסוגיה עצמה בהקשרה בתוך מסכת בבא מציעא, ונךמד ראשונים המעירים הערות הנוגעות לפרשנות הסוגיה המקומית.
 2. בשבוע שני נעסוק בסיכומי הראשונים לדיני תפיסה בספיקות.
 3. בשבוע שלישי נעבור ללימוד סיכומי האחרונים שהקדישו לנושא קונטרסים רחבים.

ב. תקפה אחד בפנינו

 1. בבא מציעא ו. "בעי רבי זירא תקפה אחד בפנינו… ברשותיה קיימא" (ז.), לימדו את הגמרא עם רש"י.
 2. מומלץ לחלק את הסוגיות לחטיבות, וללמוד את החטיבות השונות כל אחת לעצמה ומתוך תשומת לב לזיקה בינה ובין החטיבות האחרות. כמו כן מומלץ לעמוד על זמנם של האמוראים בסוגיה ועל ההבחנה בין דברי האמוראים ובין דברי סתם התלמוד.
 3. שאלות מרכזיות שיעסיקו אותנו במהלך הלימוד:
  • מה עורר את הבעיות בסוגיה ומהו נושא האיבעיא? מה בדיוק נבחן בסוגיה?
  • היכי דמי – הגמרא מסבירה את האיבעיא של רבי זירא במקרה של שתק ולבסוף צווח. האם הסבר זה משתקף בשאר הסוגיה? במידה ולא, מהו היחס בין החטיבות ומהי האיבעיא?
  • מהו מעמד ממון שנפסק לגביו המוציא מחבירו עליו הראיה?

ג. הערות על שלבי הצגת האיבעיות והפניה לראשונים

 1. איבעית רבי זירא – מה עורר אותה? מהו בוחן? עמדו על הקשר בין לשונו ובין לשונו של רבי יוחנן בגמרא ג. "שלא יהא תוקף טליתו של חבירו".
 2. איבעית רבי זירא וחטיבת היכי דמי – עמדו על הקשר בין האמור כאן ובין משפט שלמה.
 3. ראית רב נחמן – ראו את הערת הגר"א בס"ק א.
 4. מה הדין בתקפה שלא בפנינו?
  • רמב"ן ד"ה הא דבעי רבי זירא
  • רשב"א ד"ה ומדקאמרינן הא חזו לי רבנן
 5. אם תמצי לומר – הקדישה בלא תקפה מהו:
  • עמדו על הרקע הריאלי למעשה ההקדשה – מה מניע את האדם המקדיש?
  • נוסח ספק הגמרא – מצורף נוסח האיבעיא בכתבי היד של הסוגיה.
 6. ראשונים דנו בהסבר האיבעיא על רקע שאלת יחסה להיכי דמי:
  • ו. תד"ה הקדישה בלא תקפה.
  • רמב"ן ד"ה ואם תמצא לומר
  • רשב"א ד"ה ואם תמצא לומר תקפה.
  • ריטב"א ד"ה את"ל תקפה (עוסק גם בשאלת הנוסח של הספק).
  • חידושי הר"ן על הסוגיה (מצורף).
 7. חידושי שרידי אש על הש"ס, בבא מציעא סימו כח (מצורף).

ד. ההוא מסותא

 1. עמדו מתוך דיון הסוגיה על התפיסות השונות של המוציא מחבירו עליו הראיה בסוגיה, מה מעמד ממון שהוחלט שיישאר בידי המוחזק. ראו את האמור במפורש בסוגיה בפי רב המנונא ורב חנניה.
 2. מהי ראית הגמרא מתקפו כהן, שהרי בפועל הכהן לא תקף ואם כן לא שייך כלל לדון בתגובת הצד השני. ראו את דברי הרשב"א והריטב"א.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 43 – שיעור של אבי מו"ר הרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל – תקפו כהן והודאת בעל דין

פרק א' | ו, א – ו, ב

שיעור 42 – שיעור סיכום בבא מציעא ב-ז

פרק א' | ב-ז

שיעור 41 – מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא?

פרק א' | ה,ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *