פרק א' | ט, א

שיעור 14 – ויצאה והיתה

ויצאה והיתה

א. פתיחה

כהמשך ללימוד סוגיית שטר העוסקת בסימטריה שבין קידושין לגירושין, נבחן בלימוד היום שתי שאלות מרכזיות:

 1. היקף ההיקש – האם הוא מוחלט או האם נשמר הפער בין גירושין וקידושין וההיקש הוא רק לגבי דינים מסוימים?
 2. האם ההיקש נאמר על כל דרכי הקידושין או רק על קידושי שטר?

אני מציע שתבדקו בכוחות עצמכם בספרות חז"ל באמצעות מנוע חיפוש את ההיקש ומפו את המקורות.

ב. מקורות יסוד

ההיקש בספרות חז"ל:

 • ט. "בעי ר' שמעון בן לקיש…ויצאה והיתה" (ט:).
 • מג: "תנן התם… אביה ולא היא", ובהמשך במד. (7 שורות מלמטה) "ר' אסי… ולא אשגח ביה".
 • עיינו גם קידושין מא., גיטין עח:, סוטה ה:, כתובות מו:.
 • ירושלמי קידושין פ"ג ה"א, עמ' 1169, שו' 33-30, 'א"ר יצחק בר לעזר… אינה מקודשת'.

ג. ראשונים:

 1. ה. תוס' רא"ש ד"ה מה יציאה.
 2. קידושין בקרקע:
  • לרקע קצר עיינו בגיטין כא: במשנה.
  • ה. תד"ה שכן פודין בו. (להרחבה – עיין בתוס' רא"ש ד"ה מה לכסף).
  • חידושי הרשב"א ב. בתוך ד"ה בדינר, 'והאי שוה דינר… וזה עיקר'.
  • ר"ן על הרי"ף א. ברב אלפס (שורה שביעית רחבה) 'מיהו איכא מאן דאמר… הרשב"א ז"ל'.
  • להרחבה – שו"ת הרשב"א ח"א סימן ת"ר (מצורף).
  • סיכום נרחב על הנ"ל בתוספתא כפשוטה לקידושין עמ' 956-958.
 3. אור זרוע סימן תשמה על אפשרות לפסול קידושין בלילה (מצורף).

ד. אחרונים

 1. על קידושין במחובר:
  • עין יצחק ח"א יו"ד סימן כו (מצורף).
  • קובץ שיעורים לקידושין סימנים א-ב.
 2. דיון רחב בדברי האו"ז בשו"ת רב פעלים חלק אה"ע סימן ו.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *