פרק ח' | צו, ב

שיעור 14 – מתה מחמת מלאכה

מראי מקומות

א. הסוגייה

 1. ב"מ צו: "איבעיא להו כחש בשר… לא דינא ולא דיינא".
 2. עמדו על מבנה הסוגייה – היחידות השונות והיחס ביניהן. בדקו גם את זמנם של האמוראים השונים המצוטטים בסוגייה.

ב. כחש בשר מחמת מלאכה

1. מה חשבו בעלי האיבעיא על מתה מחמת מלאכה?

2. מהי עמדת רב חלקיה בר רב אויא? השוו בין נוסח הדפוס ובין נוסח כ"י המבורג.

3. מהו הסבר דינו של רבא כפי שמופיע בלשון הגמרא? האם הסוגייה מציינת לו מקור?

4. להרחבה (לעיין בגמר ההכנה) – התייחסויות לחידוש שבדברי רבא:

 • צ' קארל, "דיני ארבעת השומרים במשפט העברי והתפתחותם", תרביץ ז', עמ' 276.
 • שיעורי הרא"ל על בבא מציעא – השואל, עמ' 151 הערה 1.

5. הסבר נימוק הגמרא:

 • חידושי הרמב"ן צו: ד"ה והא דאמרי' במתה מחמת מלאכה
 • חידושי הרשב"א צו: ד"ה אפילו מתה מחמת מלאכה
 • רמב"ם שאלה ופקדון פ"א ה"א (ובכסף משנה).
 • הערך את הפירושים השונים:
  • * היחס בין ההסברים ובין לשון הסוגייה.
  • * מהו הנפקא מינה בין ההסברים? האם יש מקרים שבהם יהיה הבדל בין ההסברים השונים?
 • להרחבה – מחנה אפרים הל' שאילה ופקדון סימן ד'.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – חזרה על פרק המפקיד

פרק ג' | לג-מג

שיעור 35 – שליחות יד צריכה חיסרון

פרק ג' | מא, א

שיעור 34 – משנת חבית

פרק ג' | מ, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *