שיעור 14 – שלקות # 2

המשך העיון בסוגיית שלקות בבבלי ובמקבילה בירושלמי