פרק א' | ו-ז

שיעור 14 – תקפו כהן # 1: מבט על הסוגייה – הקשר בין שתי האיבעיות

מראי מקומות

א. הסוגיה

 1. בבא מציעא ו. "בעי רבי זירא תקפה אחד בפנינו… ברשותיה קיימא" (ז.), לימדו את הגמרא עם רש"י.
 2. מומלץ לחלק את הסוגיות לחטיבות, וללמוד את החטיבות השונות כל אחת לעצמה ומתוך תשומת לב לזיקה בינה ובין החטיבות האחרות. כמו כן מומלץ לעמוד על זמנם של האמוראים בסוגיה ועל ההבחנה בין דברי האמוראים ובין דברי סתם התלמוד.

ב. הערות על שלבי הצגת שתי האיבעיות והפניה לראשונים

 1. איבעית רבי זירא – מה עורר אותה? מהו בוחן? עמדו על הקשר בין לשונו ובין לשונו של רבי יוחנן בגמרא ג. "שלא יהא תוקף טליתו של חבירו".
 2. ראית רב נחמן בר יצחק – ראו את הערת הגר"א בס"ק א.
 3. איבעיא שניה – אם תמצי לומר – הקדישה בלא תקפה מהו:
  א) עמדו על הרקע הריאלי למעשה ההקדשה – מה מניע את האדם המקדיש?
  ב) נוסח ספק הגמרא – מצורף נוסח האיבעיא בכתבי היד של הסוגיה (בקובץ של נוסח הסוגיה).
 4. ראשונים דנו בהסבר האיבעיא על רקע שאלת יחסה להיכי דמי:
  א) ו. תד"ה הקדישה בלא תקפה; תד"ה והא הכא.
  ב) רמב"ן ד"ה ואם תמצא לומר
  ג) חידושי הר"ן על הסוגיה (מצורף).
 5. מעשר בהמה:
  א) על מה מוסבת ראיית רב המנונא – על האיבעיא או על תקפו כהן?
  ב) הסבר הדין של ספיקא לאו בר עשורי – מדוע לא? מה בין ספק בכור שלא מתעשר ובין ספק פטר חמור.

להרחבה:

 1. חידושי שרידי אש על הש"ס, בבא מציעא סימו כח.
 2. מה הדין בתקפה שלא בפנינו?
  א) רמב"ן ד"ה הא דבעי רבי זירא
  ב) רשב"א ד"ה ומדקאמרינן הא חזו לי רבנן
 3. רשב"א ד"ה ואם תמצא לומר תקפה.
 4. ריטב"א ד"ה את"ל תקפה (עוסק גם בשאלת הנוסח של הספק).
 5. רי"ף ג, א – האם הוא מקשר בין האיבעיות או מפריד ביניהן?

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 24 – קניין חצר בגט, מציאה ומתנה

פרק א' | יא, א

שיעור 23 – חצר משום שליחות או משום יד?

פרק א' | י, ב

שיעור 22 – ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום

פרק א' | י, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *