פרק ג' | כז, ב

שיעור 15 – ואלו הן הקרובים

ואלו הן הקרובים

א. המשנה

 1. כז: המשנה.
 2. עמוד על מבנה הרכב רשימת הפסולים במשנת ר"ע (עיין היטב ברש"י).
 3. משנה ראשונה:
 • היכן מסתיימים דברי משנה ראשונה? עיין ברש"י ד"ה וכל הראוי וברמב"ם בפירוש המשנה, מה' הרב קאפח עמ' קיא.
 • עמוד על מבנה הרכב הרשימה.
 1. משנת ר"ע ומשנה ראשונה – מה פירוש המונחים ומה זיקתם לעריכת המשנה?
 • הרי"ן אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה עמ' 804-803.
 • הנ"ל, מבואות לספרות התנאים עמ'
 • להרחבה – ז' פרנקל, דרכי המשנה, עמ' 222-221; ר"ח אלבק, מבוא לנוסח המשנה עמ' 76-74.

ב. מקור ויסוד הפסול

 1. כז: "מנהני מילי דת"ר… משפט השוה לכם".
 2. ספרי דברים, פיסקא ר"פ, מה' פינקלשטיין עמ' 297.
 3. ביאור הדרשה:
 • עיין דברים כ"ד, טז. מהו פשט הפסוק? עיין במלכים ב' י"ד, ו (וברשב"ם שם בדברים).
 • מהו הזיקה בין דרשת חז"ל ובין פשוטו של מקרא? איזו הבנה בפסול קרובים משתמע כאן?
 1. עיין ברמב"ם בספר המצוות ל"ת רפ"ז ובספר החינוך מצוה תקצ"ו. איזו הבנה בפסול קרובים משתקף בדבריהם?
 2. רמב"ם הלכות עדות פי"ג ה"א.
 • איזו קריאה בסוגיה עומדת בשורש קביעתו של הרמב"ם שרק קרובי האב פסולים מדאורייתא?
 • איזו תפיסה בפסול קרובים משתקפת כאן? עיין במאמרו של אבי מו"ר "המשפחה בהלכה", עמ' 21-18.

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 20 – ראיה אחרונה

פרק ג' | ל, ב

שיעור 19 – הכחשה בבדיקות

פרק ג' | ל, ב

שיעור 18 – עדות מיוחדת

פרק ג' | ל, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *