פרק א' | ה, א-ב

שיעור 15 -חופה

מראי מקומות

 1. ה. "אמר רב הונא.. אינו דין שתקנה".
 2. תוס' רא"ש ד"ה חופה שמאכלת.
 3. רב הונא לומד שחופה קונה מק"ו:
  • שימו לב שהוא ממשיך את הקו של ספרי דברים המנסה ללמוד את דרכי הקידושין מק"ו.
  • האם חופה קונה כמו שאר דרכי הקידושין או באופן ייחודי?
  • איזו הנחה רב הונא מניח באשר לטיב הזיקה בין קידושין ונישואין? מה דעת רבא על היחס ביניהם?
 4. הגמרא מנסה ללמוד חופה מכסף. לאיזה משלושת דרכי הקידושין חופה דומה יותר?
 5. האם ייתכן רקע אפשרי לחידושו של רב הונא ב'רב מנגיד על מאן דמקדש בביאה' (יב:)?
 6. להרחבה: רקע על חופה –ניתן לקרוא סקירה רחבה על חופה בערך חפה באנציקלופדיה תלמודית. מומלץ לעיין בתחילת הערך –מהותה ומנהגיה.
 7. להרחבה : פסק הלכה:
  • הלכות פסוקות מהדורת ששון, מהדורה חדשה עמ' רפו, ובפירוש הר"ח לקידושין המובא באוצר הגאונים עמ' 6.
  • חידושי הרמב"ן ד"ה (לא) כתב רבינו. כיצד הביא הרמב"ן את דברי הר"ח?
 8. שיעורי הגרי"ד על קידושין מפי השמועה, עמ' מז-נ.
 9. דיון על אפשרות של דרכי קידושין נוספות בירושלמי קידושין פ"א ה"א, מה' מנחם כ"ץ עמ' 3 שו' 46-36.
 10. להרחבה – תוספתא כתובות פ"ה ה"א, מה' ר"ש ליברמן עמ' 72 שו' 11-18.
  • מקבילה בבלי קידושין י:.
  • מומלץ לעיין במקבילה בירושלמי כתובות פ"ה ה"ד, עמ' 982.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 27 -ממטבע לטבעת: במה קידשו במהלך הדורות

פרק א' | ח, א

שיעור 26 -שווה כסף והמקדש בשיראי

פרק א' | ז, ב – ח, א

שיעור 25 -קידושין לחצאין: איבעיות רבא

פרק א' | ז, א-ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *