שיעור 15 – חטא המרגלים, יוסף ואשת פוטיפר # 2

המשך חטא המרגלים והניסיון של יוסף עם אשת פוטיפר