פרק א' | ד, ב

שיעור 15 – מקיף וניקף: המשנה ועיון ראשוני בסוגיית הגמרא

מראי מקומות

א. מקורות תנאים

 1. משנה בבא בתרא פרק א משנה ג'.
 2. תוספתא בבא מציעא פי"א ה"ד.
 3. שאלות לעיון:
  • משנה – מי עמד וגדר? תנו את הדעת לשיקולי הפרשנות המנחים אתכם. מהו היחס בין הרישא ובין ר"י?
  • תוספתא – מי עמד וגדר?
  • מהו המחייב לשלם במקורות התנאים?

ב. סוגיות התלמודים

 1. בבלי:
  • בבא בתרא ד: סוגית הגמרא על המשנה עד ה. "הכל לפי מה שגדר". יש חילופי נוסח רבים בסוגיה, ניתן לעיין בסינופסיס במאמר של מ' סבתו עמ' 193-192.
  • בבא קמא כ. "אמר ליה רב חסדא… בנטירא בר זוזא" (להרחבה – עדיף לעיין ברפרוף בהמשך הסוגיה, היא מסתיימת כא. "לאפדניה מיניה").
  • בבא מציעא קא. על היורד לשדה חבירו שלא ברשות.
 2. להרחבה למטיבי לכת – האם יש ירושלמי על המשנה? הרמב"ן ור"ש ליברמן פירשו שירושלמי ב"ב המובא להלן מוסב על משנתנו, ברם שלמה נאה הצביע על קשיים בפירושם והציע שהירושלמי מוסב על המשנה הבאה, ראו את דבריו בעטרה לחיים עמ' 151 הערה 28.
 3. נקודות לעיון:
  • כיצד התפרשה המשנה בסוגיות – מי עמד ומהו היחס בין הרישא ובין ר"י?
  • עמדו על היחס בין חלקי הסוגיה בב"ב – הדיון ד: והסיפור על רוניא ורבינא.
 4. להרחבה – למתעניינים בהיבטים מחקריים:
  • רי"ן אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה עמ' 720; מבואות לספרות התנאים עמ' 144-143.
  • המאמר של מרדכי סבתו דן בכל גלגולי הנוסח של הסוגיה, ומעיר על דברי אפשטיין

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *