פרק ז' | מה, ב – מו, א

שיעור 16 – העונה אמן אחר ברכת עצמו

ברכות מה: -עניינים שונים

א. אמן

 1. ראו את האמור בסוגיה, ובירושלמי ברכות פ"ה ה"ד
 2. חפשו באמצעות מנוע חיפוש ממוחשב את הופעות אמן בתנ"ך ועמדו על משמעות האמירה.
 3. שבועות לו. " אמר רבי יוסי ברבי חנינא אמן… את דבריך".
 4. רש"י ד"ה הא בבונה ירושלים.
 5. תד"ה הא בבונה ירושלים.
 6. תר"י, לג: ברב אלפס ד"ה הא דעני אמן
 7. רשב"א ד"ה לא קשיא.
 8. רמב"ם ברכות א: יג-יח
 9. ענייני הטוב והמטיב יידונו בסוגיה מו.-:.

ב. מי מברך וברכת הבעל הבית

 1. ברכות מו. "ר' זירא… ועד עולם".
 2. ירושלמי ברכות ח', ב, "ר' זעירא… מברכה" (מהדורת אקדמיה עמ' 61 שו' 40-30).
 3. תד"ה לא סבר.
 4. רמב"ם ברכות ז, א-ב; ב, ז.
 5. מקור לברכת בעל הבית – ראו את המקורות המצורפים מהרוקח, המנהיג והסמ"ג.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – כיצד מזמנין? # 2

פרק ז' | נ, א

שיעור 37 – כיצד מזמנין? # 1

פרק ז' | מט, ב

שיעור 36 – הזכרת מעין המאורע בברכת המזון # 2

פרק ז' | מט, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *