קמז, ב – קמח, ב

שיעור 16 – מתנת שכיב מרע # 3

מראי מקומות

א. פתיחה

לפניכם רשימה טרומית של מקורות על הסוגיות השונות בעניין שכיב מרע. בשלב זה אני לא שולח, כרגיל, רשימה מאורגנת ומסודרת, היות והדברים עדיין לא מחוורים לי כל הצורך. נשים לב לפרשנות האמוראים למשנה קמו:, למגבלות או לחופש המוחלט למתנת שכיב מרע, מעמדו כמתנה או כירושה.

ב. מילתא דאיתא בבריא איתא בשכיב מרע

 1. קמז: "אמר רבא אמר רב נחמן… במעמד שלשתן קנה".
 2. בצע הבחנה בין הרבדים השונים בסוגייה. מהו מגוף דברי רב נחמן ומה מדברי הסוגייה. עמוד על הדיון היסודי בסוגייה זו על מעמד שכיב מרע ועל זמנה.
 3. להרחבה – מומלץ לעיין בסוגייה קמח. "איבעיא להו דקל… זיזין נמי שייר" עם פירוש הרשב"ם, תוס' ור"י מיגאש. עמוד על שאלת פרשנות היחידה וזיקתה לסוגיות כאן.

ג. שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים

 1. קמח: "אמר רב יוסף בר מניומי… תיקו".
 2. עמוד על המגמה של הסוגייה בהתיחסותה לדין המשנה. מהו יחס הסוגייה ליכולת החזרה של שכיב מרע – רצוי או בעייתי?

ד. לשונות המתנה

 1. קמח: "אמר רב ששת… בהן מהו תיקו".
 2. ר"י מיגאש קמ: ד"ה האומר אם ילדה.
 3. קמח: רמב"ן ד"ה יטול.

ה. מכר כל נכסיו

 1. קמט. "איבעיא להו מכר כל נכסיו… ומפסדי לי".
 2. עמוד על שיטת סוגייה זו ביחס לטיב ואופי מתנת שכיב מרע.
 3. דיון רחב בעניין בשו"ת הריטב"א סימן עט. לא נעיין בו השבוע. ייתכן ונדחה את העיון בו לשבוע הבא.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 15 – מתנת שכיב מרע # 2

פרק ט' | קמו, ב – קמז, א

שיעור 14 – מתנת שכיב מרע # 1

פרק ט' | קמו, ב

שיעור 13 – השולח סבלונות

פרק ט' | קמו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *