שיעור 16 – סיכום להלכה למעשה – קמחא דחיטי, טרימא ושלקות

לימוד מסכם להלכה בעקבות לימוד סוגית קמחא דחיטי, טרימא ושלקות

א. סימנים ללימוד בטור וב"י, שו"ע ומ"ב

 1. סימן ר"ב – סעיפים א, ד, ז, ח, י, יב, יג, יד
 2. סימן ר"ה כל הסימן
 3. סימן ר"ח – סעיפים ד, ה, ח

ב. דיונים באחרוני זמננו וסיכומים בספרי הלכה על ברכות

 1. מנחת שלמה ח"א סימן צ, סעיפים ב-ג – שוקולד ופירות מרוסקים
 2. שו"ת יביע אומר ח"ז סימן כט – פירה ופירות מרוסקים
 3. שו"ת יביע אומר ח"ח סימן כו אות ד – קפה
 4. שו"ת דבר חברון סימן קפ – שוקולד
 5. ברכת ה' ח"ג פרק ז סעיפים יט-כג, כו-מב, מה-מו, נ, נב
 6. וזאת הברכה:
  • עמ' 101-99, 123-117, 200-198
  • בירורי הלכה – סימנים טז, יז, כא, נג