פרק ד' | לד, א

שיעור 16 – שווה היובל לראש השנה לתקיעות ולברכות

שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות

 1. ר"ה כו: המשנה (=משנה ראש השנה פרק ג משניות ג-ה), ובגמרא "א"ר לוי… טפי מעלי", וברש"י ותד"ה רבי יהודה אומר.
 2. בבלי ר"ה כז. "שוה היובל לר"ה.. כי קתני אשארא", ובתד"ה כמאן דלא ר' אליעזר
 3. בבלי ר"ה כט. "ת"ר הכל חייבין… קמ"ל" (מקבילה בערכין ג:).
 4. בבלי ר"ה ל. 2 הברייתות:
  • "תקיעת ראש השנה ויובל… איש וביתו" (דיון רחב בנוסח של הברייתא במאמר של ד' הנשקה על שופר בר"ה בשבת הערה 28),
  • "מתיב רב ששת… חייב לתקוע" (מומלץ לראות את דיון הגמרא בהמשך בפרשנות הברייתא).
 5. ספרא בהר פרשה ב, הברייתות המצורפות.
 6. רמב"ם:
  • ספר המצוות מ"ע קלז, קע ובמנין המצוות מ"ע קלז, קע.
  • הלכות שופר בכותרת מצוה א, פ"א הל' א-ב.
  • הלכות שמיטה ויובל פ"י הל' י-יא.
  • הלכות תפילה פ"ב ה"ח.
 7. אגרות הגרי"ד הלוי, הלכות שופר פ"א ה"ב.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 15 – תקיעה תרועה ותקיעה בספרא ובספרי ובסוגיות בבלי וירושלמי

פרק ד' | לד, א

שיעור 14 – תרועות החודש השביעי – תקיעות ראש השנה ושופר של יובל

פרק ד' | לד, א

שיעור 13 – תקיעות מעומד ותקיעות מיושב – באילו יוצאים ידי חובה?

פרק ד' | לד, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *