פרק ו' | לט, א

שיעור 17 – ברכה על מרק וברכה על סוכר

פסק הלכה במי שלקות וברכה על סוכר

א. פסק הלכה במי שלקות

 1. שו"ת הרא"ש כלל ד' סימן טו.
 2. שו"ע אורח חיים סימן ר"ה סעיפים ב-ג.
 3. שו"ע או"ח סימן רב סעיף י.
 4. שער הציון סימן רב ס"ק נד.
 5. משנה ברורה סימן ר"ה ס"ק י-יא.
 6. משנה ברורה סימן ר"ב ס"ק נד, ובשער הציון ס"ק סו.

ב. ברכה על סוכר

 1. הלכות פסוקות, מה' ששון ירושלים, עמ' תעד.
 2. הלכות גדולות, מה' הילדסהימר ירושלים, א', עמ' 95.
 3. חידושי הרמב"ן לו: ד"ה וראיתי בהלכות גדולות.
 4. לו: תד"ה ברטיבא, "ועל צוקר"ו… צוקר"ו".
 5. תר"י, כה: ברב אלפס, ד"ה וכתבו רבני צרפת.
 6. רמב"ם הלכות ברכות פ"ח ה"ה, ובהגהות מיימוניות ס"ק כ.
 7. טור או"ח סימן ר"ב, הדיון על ברכה על סוכר, ובבית יוסף.
 8. כסף משנה לרמב"ם הלכות ברכות פ"ח ה"ה.
 9. שו"ע או"ח סימן רב סט"ו, ובביאור הלכה ד"ה על הסוקר.
 10. להרחבה – רקע על ייצור סוכר:
  • ויקיפדיה ערך סוכר לחצו כאן
  • המאמר "סוכר לכל דבר", באתר אינטרנט של א"מ צ'יזיק, מומחה לתזונה לחצו כאן
  • ויקיפדיה אנגלית הערך סוכר לחצו כאן

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – בציעת הפת # 2

פרק ו' | לט, ב

שיעור 37 – בציעת הפת # 1

פרק ו' | לט, א

שיעור 36 – נוסח ברכת המוציא

פרק ו' | לח, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *