פרק ג' | כז, ב

שיעור 17 – השלמת רשימת פסולי עדות – עיון ברמב"ם הלכות עדות פ"ט

השלמת רשימת פסולי עדות – עיון ברמב"ם הלכות עדות פ"ט

א. רשימת פסולי עדות

 1. עבור על הלכות עדות פ"ט. במהלך לימוד הפרק שים לב לנקודות הבאות:
 • מקורותיו של הרמב"ם – מהיכן ליקט רשימה זו? היכן מופיעים הלכות אלו בספרות חז"ל? לאור זה עמוד על משמעות המהפכה של סידור הלכות במשנה תורה.
 • האם יש מכנה משותף לפסולים אלו? האם תוכל ליצור קטגוריות פנימיות בתוך הרשימה של הרמב"ם?
 1. להרחבה – מומלץ להשוות לרשימות של גאונים. עיין באוצר הגאונים לסנהדרין סימנים תב-תו.

ב. פסול אשה לעדות

 1. מקור הפסול:
 • שבועות ל. המשנה "שבועת העדות… בראוין להעיד", ובגמרא שעליה, "מנהני מילי… אף כאן בעדים".
 • להרחבה – ספרי לדברים פיסקא קצ, "יכול אף אשה… ולא נשים" (מה' פינקלשטיין עמ' 230).
 • רמב"ם הלכות עדות פ"ט ה"ב ובכסף משנה.
 1. אופי וטיב הפסול:
 • איזו הבנה בפסול משתקפת בסוגיה הנ"ל בשבועות?
 • ירושלמי פסחים פ"א ה"א, כ"ז ע"א, "הכל נאמנין על ביעור חמץ… כל שהוא כל שהוא".
 • להרחבה – ביאור התומים לחו"מ סימן ל"ו ס"ק י"א.
 1. מקומות בהם חז"ל הכשירו עדות אשה:
 • עגונה – משנה יבמות פט"ז מ"ז.
 • שבויה – משנה כתובות פ"ב משניות ו', ט'.
 • סוטה – משנה סוטה פ"ו מ"ב.
 • עגלה ערופה – סוטה פ"ט מ"ח.
 • הבנת הסטטוס שלה כעד לאור הכשרה במקרים מסוימים – תוספות רעק"א למשנה שבועות פ"ד מ"א ד"ה ולא בנשים.
 1. תקנות להכשיר עדות אישה
 • דרכי משה לחו"מ סימן ל"ה ס"ק ג'.
 • שו"ע חו"מ סימן לה סי"ד בהגהת הרמ"א.
 • להרחבה – מומלץ לעיין במקורות שמביא הרמ"א – תרומת הדשן סימן שנ"ג; מהרי"ק סימן צ"ג וסימן קע"ט.
 • הרב הרצוג בתחוקה לישראל, ח"א, פרק רביעי.
 • סיכום אצל גרשון הולצר, "עדות אשה במשפט העברי", סיני ס"ז (תש"ל), עמ' צד-קיב.

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 20 – ראיה אחרונה

פרק ג' | ל, ב

שיעור 19 – הכחשה בבדיקות

פרק ג' | ל, ב

שיעור 18 – עדות מיוחדת

פרק ג' | ל, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *