פרק א' | ו, ב

שיעור 17 – תקפו כהן # 6 – תפיסה בספקות – תוספות, רמב"ן ורמב"ם

מראי מקומות – תפיסה בספקות בדיוני הראשונים

א. דיוני ראשונים בסוגייתנו

  1. בבא מציעא ו: תד"ה פוטר ממונו בממון כהן (עיינו בגמרא בכתובות כ. וברש"י שם ד"ה ואוקי ממונא ובתד"ה ואוקי ממונא).
  2. חידושי הרמב"ן ו. ד"ה מדאמרינן אי דקא צווח

ב. שיטת הרי"ף

דרך הלימוד – לא נערוך בירור עצמאי משלנו של שיטת הרי"ף, אלא נעיין בדברי ראשונים שהעירו על שיטת הרי"ף. הצעתי היא לבדוק את המקומות בהלכות הרי"ף אותם הראשונים מצטטים:

  1. רמב"ן:
    • במסגרת חידושיו לבבא מציעא ו. הוא מתייחס לשיטת הרי"ף ביחס לתפיסה במקרה של תיקו.
    • מלחמות השם ב"ק, יא: ברב אלפס, ד"ה ועוד אמר רבה (מצורף).
  2. רא"ש בבא קמא פרק ב סימן ב – הקטעים הנוגעים לתפיסה במקרה של תיקו, במסגרתם הוא מתייחס לפסקי הרי"ף (מצורף).
  3. אחרונים – הש"ך עסק בליבון שיטת הרי"ף בספרו תקפו כהן סימן ט לעיון בספר לחץ כאן.

ג. רמב"ם

עיינו ברמב"ם הלכות נזקי ממון פרק א הלכה יא, ובמגיד משנה. במהדורת רמב"ם פרנקל במדור מקורות וציונים יש הפניה לעוד מקומות בהם הרמב"ם פוסק שניתן לתפוס במקרה של תיקו.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 43 – שיעור של אבי מו"ר הרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל – תקפו כהן והודאת בעל דין

פרק א' | ו, א – ו, ב

שיעור 42 – שיעור סיכום בבא מציעא ב-ז

פרק א' | ב-ז

שיעור 41 – מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא?

פרק א' | ה,ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *