פרק ד' | לג, ב

שיעור 18 – בדיני ממונות הכל מלמדים זכות

מראי מקומות

א. מקורות התנאים

 1. משנה סנהדרין ד', א, "דיני ממונות הכל מלמדין… ואין הכל מלמדין חובה".
 2. משנה סנהדרין ד', ד – תיאור של ישיבת התלמידים לפני הסנהדרין.
 3. משנה סנהדרין ה', ד.
 4. תוספתא סנהדרין ט', ד.
 5. ספרי במדבר קסא, "ועד אחד… לשבועה".
 6. ספרי דברים פיסקא קנ.

ב. סוגית הבבלי

 1. סנהדרין לג:, "הכל ואפילו עדים… למות".
 2. נקודות למחשבה:
  • הרקע לדיון הסוגיה – האם בירור של זהות התנא או שמא התמודדות עם הפער בין משנה סנהדרין ד', א ומשנה סנהדרין ה', ד.
  • עיינו בפסוק בהקשרו המקורי, ולאור זאת עמדו על היחס בין הפירוש הפשוט לפסוק לבין מדרש ההלכה.
  • יסוד מחלוקת התנאים:
   • מהו יסוד השיטות השונות של התנאים? מהו ההבדל בין עד המלמד זכות לבין שלילת כל מעורבות של העד בדיון?
   • "מיחזי כנוגע בעדותו" – איזה תיאור של מעורבות של העדים במשפט מתואר כאן?

ג. עד נעשה דיין

המונח מופיע בכמה סוגיות (תולכו למצוא אותן בקלות באמצעות פרויקט השו"ת), אני מציע לעיין בסוגיה כתובות כ:.

ד. ראשונים על הסוגיה

 1. רמב"ם עדות ה', ח.
 2. חידושי הרמב"ן סנהדרין לב, א. הדיון בירושלמי הוא קשה, במידה ואתם מתקשים נעבוד עליו יחד בשיעור.
 3. סיכום של עיקר שיטת הרמב"ן בחידושי הר"ן.
 4. מומלץ לעין גם במצורף מרבנו יונה והמאירי.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 20 – דיני ממונות דנים ביום

פרק ד' | לד, ב

שיעור 19 – לימוד חובה בשעת גמר דין

פרק ד' | לד, א

שיעור 17 – מחזירים בדיני נפשות בטעה בדבר שהצדוקים מודים בו # 2

פרק ד' | לג, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *