פרק ז' | לז, ב

שיעור 18 – ברכת כהנים במקדש

פתיחה לברכת כהנים – עיון בפסוקים וברכת כהנים במקדש ובגבולין

א. הפסוקים

 1. עיינו בפרשיות של ברכת כהנים בתורה:
  • במדבר ו', כב-כז.
  • ויקרא ט', כב-כד.
  • דברים, י', ח-ט.
  • דברים כ"א, ה.
  • דברי הימים א', כ"ג, יג.
 2. על היחס בין הברכות בשתי הפרשיות:
  • בויקרא מתוארת ברכת כהנים – עמדו על מאפייני ומהות הברכה, ובדקו האם יש
  • עיינו בפירושי רש"י ורמב"ן לויקרא ט', כב.
 3. פירוש הרשב"ם לבמדבר ו', כג.
 4. התנ"ך מלא במברכים ומתברכים. אני מפנה לברכות נוספות בתנ"ך שנאמרו בסיום חנוכה ועבודה:
  • שמואל ב' ו', יח; דברי הימים א', ט"ז, ב – דוד בסיום העלאת הארון לירושלים.
  • מלכים א', ח', יד, כב, נד-נה (כדאי לעיין בפרק כולו).

ב. ברכת כהנים במקדש ובגבולין

 1. משנה תמיד פ"ד מ"ג, פ"ה מ"א, פ"ז מ"ב.
 2. משנה סוטה פ"ז מ"ד.
 3. משנה תענית פ"ד מ"א.
 4. על ברכת כהנים המתוארת בתמיד פרק ה':
  • פירוש הרמב"ם למשנה תמיד פ"ה מ"א.
  • רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פ"ו ה"ד.
  • ברכות יא: רש"י ד"ה וברכת כהנים ובתד"ה וברכת כהנים
 5. אמן בגבולין לעומת ברוך ד' במקדש:
  • סוטה מ: "וכל כך למה… תן לו תהלה".
  • תוספתא תענית פ"א הלכות יא-יב (מקבילה בתוספתא ברכות פ"ו הכ"ב).
 6. חגיגה טז., "דרש רבי יהודה… בשם המפורש".
 7. רמב"ם הלכות נשיאת כפים פרק יד הלכות א, ז, ט, י, יד.
 8. סוטה לח. תד"ה וכתיב כל הימים.
 9. להרחבה – על ברכת כהנים במשנה בתמיד – עזרא פליישר, "לקדמוניות תפילות החובה בישראל", תרביץ נט, עמ' 421-420, ובהערה 55.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 30 – האם ברכת כהנים הוקשה לעבודה?

פרק ז' | מ, א

שיעור 29 – מודים דרבנן, סנדלים לרגלי הכהנים בברכת כהנים

פרק ז' | מ, א

שיעור 28 – מפטיר, מה העם אומרים כשהכהנים מברכים?

פרק ז' | לט, ב – מ, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *